Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

header image

Over Noorderlink

Noorderlink is ...

 

Wij zijn een compacte werkorganisatie met een grote achterban. Ruim veertig grote organisaties in het Noorden van Nederland werken samen in het HR-netwerk Noorderlink. Vanuit ons kantoor in Groningen organiseren en faciliteren we met een dynamisch team van 11 tot 20 personen de activiteiten van hét netwerk van het Noorden.

We organiseren en stimuleren uitwisseling van kennis en expertise van de aangesloten organisaties en focussen ons als Noorderlink op verbinding, mobiliteit en ontwikkeling van personeel en organisatie. Zo zorgen we dat het Noorden een aantrekkelijke woon en werkomgeving is én blijft met, kansen en mogelijkheden voor iedereen.


Diensten

We organiseren voor de medewerkers van de aangesloten organisaties het hele jaar events op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling. Veel van deze events zijn gratis toegankelijk.
Daarnaast zorgen we voor kennis uitwisseling en interactie tussen de organisaties door verschilende thema bijeenkomsten te organiseren speciaal voor HRM-ers.


Organisatie

De directeuren/hoofden P&O van alle aangesloten organisaties vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. Uit hun midden wordt tweejaarlijks een Dagelijks Bestuur gekozen van 5 leden.

Het Algemeen Bestuur geeft de beleidskeuzes aan, stelt kaders vast (waaronder een jaarplan en een begroting) en beslist over de toelating van nieuwe deelnemers.

Het Dagelijks Bestuur zorgt dat de doelen worden bewaakt, de plannen worden uitgevoerd, beleid wordt voorbereid en geeft leiding aan het Bestuursbureau van Noorderlink.