Workshop: Hoe je 'mindset' medewerkers beïnvloedt

Bij de begeleiding van medewerkers zijn jouw overtuigingen en de verwachtingen die jij hebt over leren, ontwikkelen en veranderbaarheid van je medewerkers een krachtige voorspeller hoe ze zich gaan ontwikkelen. Als je eigenaarschap of wendbaarheid van je medewerkers wilt stimuleren dan is jouw mindset essentieel!

Leidinggeven aan medewerkers is met name begeleiding geven. Juist door te begeleiden moedig je aan eigenaarschap te nemen over ontwikkeling die zij zelf willen maken, of nodig is vanwege ‘nieuwe realiteit’.

Als je het hebt over die overtuigingen en verwachtingen over leren, ontwikkelen en veranderbaarheid, spreek je over (leer)mindset. Een mindset is een manier van denken of een mentale houding die iemand aanneemt. Mensen zijn zich over het algemeen niet bewust van hun mindset.

Groeimindset

Grofweg zijn er twee mindsets: een groeimindset en een fixed mindset. Die laatste gaat uit van een beperkt vertrouwen in ontwikkelbaarheid. Sprekende voorbeelden zijn: ‘Dat zie ik hem niet doen.’ Of: ‘ik ben nou eenmaal zo’. Vaak is door de zinnen heen een oordeel voelbaar.

Aan de andere kant van het spectrum staat de groeimindset. Die gaat ervan uit dat leren en ontwikkelen mogelijk is, als je je er voor inzet. Sprekende groeimindzinnen zijn: ‘Wil je dat ik je daarmee help?’ en ‘Ik ga me stap-voor-stap verder ontwikkelen’. Door de zinnen heen ervaar je vaak ontwikkelingsgericht- en vertrouwenwekkendheid. Ons brein is zeer gevoelig voor zulke mindsetsignalen.

Vanuit de groeimindset laat je medewerkers ervaren dat je vertrouwen hebt in hun groei- en veranderpotentieel én ze ondersteunt bij het ontsluiten daarvan. Dit geeft de grootste kans op leren en verandering.

Opbrengst

In deze workshop maak je kennis met mindset en de effecten daarvan op anderen en…hoe je bewust groeimindsetvaardigheden kunt ontwikkelen en inzetten bij jouw begeleiding.

Context

Deze workshop is een kennismaking met het begrip  'groei-mindset'. In april start Noorderlink een volledige training over het onderwerp. Noorderlink doet samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Mindset Instituut in Groningen onderzoek naar het inzetten van een mindset-training die de loopbaanontwikkeling van medewerkers stimuleert en ondersteunt. Het gaat om de effecten van die aanpak en de rol van leidinggevenden daarbij. De training zal ook onderdeel zijn van het onderzoek. 

Doegroep

Leidinggevenden

Kosten

gratis

Locatie

Online

Aanmelden

Trainer

Cees Frankruijter is directeur van het Mindset Instituut.
“Met het Mindset Instituut wil ik bijdragen aan een ontwikkelingsgerichte samenleving. Dat doen we door workshops en lezingen te organiseren over brein, leren en mindset. En met name door mensen te helpen om ontwikkelingsgericht en vertrouwenwekkend te leren denken en doen in (individuele) leertrajecten. Iedereen die wil kan daarmee oefenen en vaardigheid in opdoen. Ik woon in Groningen, waar ik ooit bedrijfskunde heb gestudeerd. Na mijn studie ben ik gaan leren.”