Werkgeluk festival

Geluk? Dat bepaal ik zelf wel!

Ja, dat hoor ik vaak en het is ook zo: het is je eigen verantwoordelijkheid. En of je gelukkig bent of geluk ervaart bepaal je natuurlijk geheel zelf. Niemand kan jou gelukkig maken, maar iedereen kan wel een bijdrage leveren aan de condities waarop jij je gelukkig voelt. Toen ik bij de gemeente Groningen mee mocht denken in het kader van organisatieverandering, spaken wij over de ‘Barbapapa’ organisatie. Zo’n organisatie kan worden wat ze willen zijn (ken je het deuntje van Barbapapa ook nog?). Daar passen alle orde veranderingen bij:

1ste orde: A naar B:
A is bekend, B is bekend en de weg er naar toe ook (vbd: verhuizing)

2e orde: A naar ?:
A is bekend, weg ook, eind punt is niet gedefinieerd (Von Ist nach Etwas)

3e orde: A ? ?:
Zelfde als 2e orde maar hier is ook de weg onbekend (dat er iets moet veranderen is duidelijk maar hoe? en waar naar toe?

4e orde: alles onbekend, gewoon iets proberen….

Over de vierde orde dus: in de wetenschap ‘emerging change’ genoemd (vergeef me, ik ken hier even geen Nijntje-woord voor). Deze vorm van verandering gaat er vanuit dat je niet ‘iets’ wil veranderen, maar condities voor verandering regelt waarbinnen je kunt experimenteren en uitproberen waardoor je kans loopt op innovatie of, uiteraard: mislukkingen (waar je dan weer van kan leren!). Kortom werken ‘after midnight’, de periode waarin veranderingen sneller gaan dan we met plannen en leren kunnen bijhouden.

In Groningen resulteerde dat in 7 Veranderlabs, ieder met een eigen aanjager. Ik mocht het lab dat ging over gebiedsgericht werken aanjagen. Dat lab moest natuurlijk een naam hebben en na een uitspraak van mij: "we willen een wereld met meer geluk en gezondheid", opperde iemand: waarom noem je het lab niet ‘De geluksbuurt’. De overheid in de rol van geluksfacilitator. Zou dat werken?
Meteen volgde voelbare weerstand tegen de naam en het idee dat men er bij kreeg. De overheid is niet verantwoordelijk voor het geluk van de burger. Mijn repliek: "nee natuurlijk niet, maar ze kan wel zoveel mogelijk haar best doen om de condities van geluk te creëren, toch?" Bovendien is de huidige generatie toch ook niet meer dezelfde als in de jaren vijftig, waar de overheid gezien werd als vadertje Drees? Zijn de burgers (rotwoord, maar weet niet beter) dan niet geëmancipeerd?
Nou ja, hoe dan ook, het experiment ging door en werd in sommige kringen wel goed begrepen en er ontstonden mooie ideeën en nieuwe verbindingen. Zoals dat hoort in een lab, zijn er ook mislukkingen te melden waaruit de lessen geleerd kunnen worden. Mijn les: doe het vooral in je eigen buurt.

Dus probeer ik in mijn dorp zoveel mogelijk bij te dragen aan de condities voor geluk (welzijn) en gezondheid (zorg). En anderen stimuleer ik dat ook te doen. De gemeente Groningen heeft er een aantal projectjes/initiatieven aan overgehouden (waar ze zelf niet meer bij betrokken zijn, zoals dat ook hoort, in mijn optiek).

Tijdens het lab ‘de Geluksbuurt' merkte ik dat er rond het thema ‘Geluk’ op dit moment meer dan ooit geschreven en gepraat wordt. Dit leidde ertoe dat ik me wat verdiepte in meetinstrumenten en App’s en zo. Pentascope stapte in het experiment met HappyWe @work (Chiel van der Linden): een instrument om geluk op het werk meetbaar te verhogen. Ik dacht: als we dat op het werk doen kan dat ook in de buurt (een van de lucky failures was de start van een meetinstrument samen met Hanzehogeschool, dit ligt nog op de plank daar..). Tevens ontmoette ik Wim Oolbekkink die met Performance Happiness ook al tijden actief is als geluk-vertegenwoordiger. Dus reden genoeg om mij ook maar eens te storten op geluk op het werk. Dat wordt weer gevoed door mijn ervaring in organisaties waar het zo saai is dat de mensen daar niet gelukkig kunnen zijn (sorry is een oordeel, geen feit!). Nou ja, om een lang verhaal kort te maken: we hebben vorig jaar een eerste editie van het Werkgelukfestival georganiseerd en nu is het alweer tijd voor versie twee. Het lijkt me leuk om daar verder te bomen over het inmiddels verguisde en geliefde thema GELUK!

meer informatie: www.werkgelukfestival.nl

werkgeluk