Proeverij: 'Zie de mens'

Vergroot elkaars werkgeluk door de kunst van het goed luisteren

Doelgroep:

Programmamakers, HRM’ers, beleidsmakers, leidinggevenden, teamleiders

Aandacht voor de mens, voor zijn (werk)geluk en voor zijn duurzame inzetbaarheid vinden we steeds belangrijker. Dat roept wel mooie en spannende vragen op. Wat is aandacht? Wat is (werk)geluk? Wat is duurzame inzetbaarheid? En, wie zie je als je een ander mens ziet? Wat maakt iemand tot mens? Vragen waar we in onze dagelijkse praktijk tegenaan kunnen lopen. Filosofische vragen die het waard zijn te overdenken en te onderzoeken.

We spreken allemaal, de een wat vaker dan de ander, met collega’s en medewerkers. Hebben we in deze gesprekken voldoende aandacht voor de ander? Verstaan we de kunst van het ‘schoon en onthecht’ luisteren? Verstaan we de kunst van het vragenstellen? Weten we een goed en ‘schoon’ gesprek te voeren? En wat is eigenlijk een goed en ‘schoon’ gesprek? Methodische vragen die het eveneens waard zijn te overdenken en te onderzoeken. Een goede samenwerking staat of valt met het elkaar goed weten te begrijpen.

Met deze filosofische en methodische vragen gaan we in deze sessie gecombineerd aan de slag.

Wat gaan we doen?

De bijeenkomst begint met een toelichting op de kunst van het ‘schoon en onthecht’ luisteren en op de kunst van het vragenstellen. Daarna gaan we in tweetallen oefenen in het luisteren en vragen stellen. Vervolgens gaan we in een groepsgesprek gezamenlijk een vraag onderzoeken. Deze vraag is gerelateerd aan het thema van deze bijeenkomst ‘Zie de mens’. In dit groepsgesprek wordt de vragende denkhouding gestimuleerd en gaan we de vaardigheden van luisteren en vragen stellen verder trainen.

Aan het eind van de bijeenkomst krijgt elke deelnemer ter herinnering en ter overdenking een vraag op een ‘receptenbriefje’ mee naar huis.

Wat levert het op?

We gaan niet zozeer op zoek naar het vinden van definitieve antwoorden op alle vragen. Wat wel wordt beoogd met deze bijeenkomst is:

  • De deelnemers ervaring laten opdoen met een vragende denkhouding.
  • Een aanzet geven tot, dan wel het versterken van de kunst van het luisteren en van het vragenstellen: een ambacht dat je door steeds te oefenen steeds beter onder de knie krijgt.
  • De deelnemers zich nog bewuster laten zijn van de mogelijkheden om een gesprek nog waardevoller te maken.
  • Eventueel nieuwe inzichten laten opdoen.

AANMELDEN

Roel Klopstra

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Roel Klopstra. Hij heeft bij tal van overheden gewerkt als lijnmanager en als programma - /projectmanager. Nu richt hij zich vooral op zijn eigen Filosofische Praktijk.  Daarmee volgt hij zijn passies: filosofie en in gesprek zijn met mensen, in de ontmoeting met de ander van betekenis zijn. In deze soms hectische en onrustige tijden samen met bezoekers echt stilstaan bij en nadenken over (levens)vragen die er toe doen, geeft hem inspiratie, energie en rijkdom.  

www.roelklopstra.nl

Datum:  maandag 6 mei 2019

Tijd:       14.00 uur (inloop 13.30 uur) - 16.00 uur

Locatie: Martini Ziekenhuis