Proeverij: Schulden op de werkvloer

Voor: HR-medewerkers, leidinggevenden, medewerkers salarisadministratie

Inleiding

Schulden en betalingsachterstanden bij medewerkers komen in vrijwel alle organisaties voor. De kosten hiervan kunnen al gauw oplopen tot € 13.000,- per medewerker. Tegelijkertijd rust er een groot taboe op dit onderwerp waardoor medewerkers hun werkgever niet op tijd op de hoogte stellen van de financiële problemen. Eén van de risico’s hiervan is ziekteverzuim. Regelmatig blijkt dat achter de ziekmelding wegens burn-out of overspannenheid een heel andere oorzaak schuil gaat, namelijk financiële problemen.

Inhoud proeverij

In deze proeverij gaat Hilde Oosten in op de oorzaken van schulden bij medewerkers en wat je als werkgever kunt doen om te helpen. Ook in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het wenselijk aandacht te hebben voor de financiële gezondheid van medewerkers. Welke signalen duiden op de aanwezigheid van financiële problemen? Hoe kan je tijdig hulp bieden, zodat erger voorkomen wordt?

Specifieke aandacht is er voor het onderwerp loonbeslag. Is er sprake van loonbeslag, dan is de situatie vrijwel altijd ernstig, ook al wil de medewerker anders doen geloven. Loonbeslag is zeer ingrijpend, zeker voor bovenmodaal verdienende medewerkers. De regelgeving rondom salaris, beslagvrije voet en andere inhoudingen is behoorlijk ingewikkeld. Een foutje daarin is snel gemaakt maar heeft voor de betreffende medewerker grote gevolgen.

Wat levert het op?

  • Kennis bij deelnemers over het ontstaan en de impact van schulden;
  • Concrete handreikingen m.b.t. loonbeslag;
  • Adviezen en aanbevelingen om schulden op de werkvloer te voorkomen.

Aanmelden

Door: Hilde Oosten, eigenaar De Zaak Op Orde Financiële Coaching, partner van Sammen Financiële Coaching, Nibud-coach voor werkgevers


Deze proeverij is gratis toegankelijk voor medewerkers van bij Noorderlink aangesloten organisaties.