Proeverij “informeel leren” coach je collega

Iedereen is talentvol! - Kent iedere collega de talenten van de andere collega’s? - Zo ja, wat doen ze er dan mee? Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle medewerkers niet werkt vanuit de persoonlijke kracht. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van dominante competenties en talenten. Resultaat is een lagere productiviteit, een hogere weerstand bij veranderingen, een hoog personeelsverloop en een hoger ziekteverzuim in hoogconjunctuur. Zonde toch?

Het bijzondere is dat velen zich niet bewust zijn van hun sterke punten. Het online platform TalentConnect maakt ieders competenties zichtbaar. Zo ontstaat binnen de organisatie een pool aan kennis en ervaring waaruit door eenieder geput kan worden. Het platform matcht vraag en aanbod en faciliteert de onderlinge interactie met leerzame, spannende en variërende praktijkopdrachten. Collega’s worden elkaars buddy, side-kick, inspirator.

Verrassend genoeg is het niet altijd de hoger opgeleide of meer ervaren collega die een jongere of startende collega verder helpt. Het kan net zo goed andersom zijn en dat wordt als zeer verfrissend en leuk ervaren. 

Samen werken collega’s aan praktijkopdrachten. Een paar uur is vaak al genoeg om een flinke vooruitgang te bereiken. Het is veel voordeliger dan externe opleidingen en het versterkt en verdiept de samenwerking en het teamgevoel. Door het onderling overbrengen van ervaring en expertise, groeien mensen in hun functie, krijgen ze meer energie en stijgt de productiviteit.

Stle je eens voor dat...

  • je start met een Persoonlijke Talenten Analyse (PTA) met digitale rapportage;
  • alle deelnemers inzicht hebben in hun zes dominante competenties en daarmee hun talent;
  • alle deelnemers regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling en groei door talentvolle collega deelnemers te vragen om te helpen ontwikkelen;
  • dagelijkse uitdagingen en casuïstiek vanuit dominante competenties en daarmee talent worden ingevuld vanuit inzicht en passie;
  • deelnemers elkaar passend en transparant waarderen (liken) en feedback geven, vanuit samenwerking en respect;
  • je direct toegang hebt tot een actief netwerk van talenten;
  • je morgen kan starten.

Wil je bovenstaande ervaren, schrijf je dan in!

aanmelden


 

Bob Smith


De Trainer

Deze proeverij wordt verzorgd door Bob smith. Bob Smith is een enthousiaste vent die bindt en enthousiasmeert. Zijn avontuur begon als leraar op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Het samen zoeken en vinden van onvermoede talenten leverde in een hoop situaties helderheid op en bracht diverse kinderen weer op het spoor en het gevoel van volwaardigheid. Bob vervulde diverse rollen en functies bij de overheid en daagde zichzelf steeds weer uit om mensen op pad te helpen en op koers te krijgen, gedreven en met empathie. 

In zijn rol van TalentConnector realiseert Bob een veilige omgevingen voor bedrijven, groepen en teams om vervolgens (gezamenlijke) wegen te vinden die veranderingen bewerkstelligen en doelen bereiken. Daarnaast staat de begeleiding van de individuele werknemer naar gestelde doelen voorop. Ook hier staan vertrouwen, lef, kwetsbaarheid en humor op een lijn.

 
Persoonlijke Talenten Analyse

Wie deelneemt aan deze proeverij, dient vooraf een vragenlijst in te vullen, waarmee een Persoonlijke Talenten Analyse wordt opgesteld. Deze PTA wordt gebruikt om je tijdens de proeverij persoonlijke, op maat gemaakte opdrachten aan te reiken. Je mag de PTA ook houden. 

Kosten: je betaalt €25 euro voor deelname i.p.v. 75. Noorderlink betaalt de overige € 50 p.p. 

 

Programma:
Inloop:  9.00 uur
Start:  9.30 uur
Einde: 12.00 uur