Mindset-programma ‘Pak regie op je loopbaan'

Maak ambities waar

Wil jij iets veranderen aan je werk? Een opleiding gaan volgen, of zelfs een nieuwe baan?
En wil jij dat in 2022 realiseren?

Dan is ons wetenschappelijk onderbouwde mindset programma gemaakt voor jou.

Je leert bewust regie te pakken op je loopbaan. Dat doe je door te leren denken en te handelen vanuit een groei mindset. Je mindset heeft sterke invloed op wat je denkt en doet, in situaties waarin je wilt veranderen. Vanuit een groeimindset neem je de acties die je verderbrengen. Zo bereik je stap voor stap jouw ambities.

Na deze training:

 • Heb je kennis over hoe je brein werkt bij leren en veranderen.
 • Krijg je inzicht in je jouw denken en gedrag en koppelt dit aan je mindset.
 • Pak je vanuit een groeimindset regie op wat je wilt ontwikkelen of veranderen.
 • Voer je gesprekken die voor jou en je gesprekspartner breinvriendelijk zijn.
 • Heb je een positiever gevoel van eigenwaarde over jouw groeimogelijkheden en neemt zelfvertrouwen toe.

Wat gaan we doen?

 1. We bekijken de werking van ons brein en de relatie met (groei)mindset.
 2. Je krijgt inzicht in je eigen mindset, en koppelt die aan jouw ontwikkelwensen.
 3. Je gaat je groeimindset (door)ontwikkelen en deze leren toepassen in jouw praktijk.
 4. Oefenen op gesprekken voeren met collega’s over je ambities in je loopbaan vanuit een groeimindset.
 5. Een specifieke aanpak leren toepassen om breinvriendelijke feedback te vragen en geven.

Het programma volg je in een groep van maximaal 12 deelnemers. En bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten, online leermodules en individuele coachgesprekken. Het is gericht op de praktijk en je kunt oefenen op je werk. Je eigen praktijksituaties en ontwikkelwensen zijn uitgangspunt voor de coaching en het oefenen.

Programma & inhoud

 • 6 gezamenlijke themabijeenkomsten

  21 april, 19 mei, 16 juni, 8 september, 13 oktober van 9.30 tot 12.00
  Afsluitende bijeenkomst: 10 november van 9.30 - 16.30 uur, live

 • Individueel werkplekleren

  Oefenen met gerichte opdrachten op de werkplek.

 • Online leermodules

  Thema’s, (groei)mindset en feedbackgesprekken. Aan de hand van de modules doe je praktijkopdrachten.

 • 5 individuele (online) coachgesprekken.

  Hierin ga je samen met je coach de behandelde thema’s en ervaringen uit de oefeningen relateren aan jouw ontwikkelwensen.

  Data: zelf in te vullen in online agenda

.
*De bijeenkomsten volgen de inhoud van de online leermodules. Daarbij is er actieve inbreng van jou.

Locatie

Als het mogelijk is, is het programma live op locatie Noorderlink in Groningen, en kent daarnaast online momenten. E.e.a. afhankelijk van covid ontwikkeling.

Kosten

€ 1750,- exclusief BTW voor medewerkers  van Noorderlink-organisaties (of €1900,- voor externen)

Aanmelden

Wat is mindset?

Mindset is de overtuiging die je hebt over de ontwikkelbaarheid van je vaardigheden en capaciteiten. Iedereen heeft zo’n mindset. Wereldwijd onderzoek laat zien dat je met jouw mindset over jezelf een beslissende invloed hebt op de acties die je laat zien in situaties dat je iets leert,
ontwikkelt of wilt veranderen. Zoals bijvoorbeeld bij regie nemen op je werk of loopbaan.

In de basis zijn er twee mindsets: fixed en groei. Een fixed mindset gaat er van uit dat ontwikkeling en veranderen slechts bescheiden mogelijk is en dat leren en inspanning weinig oplevert. Een groeimindset heeft juist de basisovertuiging dat ontwikkeling ruimschoots mogelijk is en je door leren en gerichte ervaringen opdoen vooruit en verder komt.

Je kunt mindset onder andere herkennen aan je gedachten en de acties die je neemt in specifieke of potentiële leer- of verandersituaties. En aan taal. Zo heeft de zin ‘Dat is vast niks voor mij’, een ander effect op wat iemand doet, dan de zin ‘Ik ga bellen om hier meer over te horen’. Daarvoor zorgt je
mindset.

Het Mindset Instituut

De begeleiding vindt plaats door trainers van het Mindset Instituut. Zij begeleiden vanuit
een groeimindset :-).

Trainer: Cees Frankruijter https://www.mindsetinstituut.nl/over-ons/