Met welke energie ga jij het nieuwe jaar in?

Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie van de RUG, doet onder andere onderzoek naar autogebruik, huishoudelijk energiegebruik en het stimuleren van energiebesparing. We weten bijvoorbeeld steeds beter hoe we energie kunnen besparen, maar waarom doen we dat dan lang niet altijd?

Op donderdag 25 januari verzorgt Linda Steg voor ons een college over dit onderwerp. Wat kunnen we doen om energiebewust(er) te handelen? Werkt bijvoorbeeld de informatie op een label bij het kopen van een nieuwe koelkast wel? En waarom dan wel ... of niet?  Uit haar onderzoek bleek dat als het gaat om het milieu, we ons minder laten leiden door kosten-batenanalyses, feiten en argumenten en meer door normen, waarden en gevoelens.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond zullen we zelf actief aan de slag met de verschillende energievormen. Energietransitie is een hot item, maar hoe werkt het nu echt? Het lijkt simpel, maar ook hier gaat het om de balans te vinden tussen gebruiker, leverancier en andere partijen.  Welke energiebronnen ga jij gebruiken?

We sluiten af met een borrel!

Begin het jaar vol nieuwe energie en meld je nu aan!

Aanmelden

Datum: Donderdag 25 januari
Tijd: 19:00u inloop, start 19:15u
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17