Het Levensbord - Geeft natuurlijk inzicht (vol)

[let op: in verband met de corona-maatregelen wordt dit evenement verplaatst naar een nog nader te bepalen datum)

"Ik ben door het spelen van het levensbord tot verbluffende nieuwe inzichten gekomen en heb patronen doorbroken die me onbewust al die tijd in de weg hebben gezeten."

Het Levensbord helpt je om de beste versie van jezelf te leven

  • Wat betekent het voor jou nu grote veranderingen een beroep op je doen?
  • Kan je meebewegen en vind jij wel weer jouw weg?
  • Of merk je dat je niet zo goed weet waar jij naartoe wilt of waar jij van betekenis kunt zijn? 
  • Heb je behoefte aan een nieuw houvast?

Natuurlijk inzicht

Cato Pater wilde een coach-instrument ontwikkelen dat mensen zou helpen om op een moeiteloze en speelse manier bij hun diepere inzichten te komen. Het Levensbord berust op de spelregels van het brein. Door te blijven nadenken cirkelt wat we allang weten rond in ons bewustzijn. Daarom benut het Levensbord een andere functie van het brein: de intuïtie. Intuïtie betekent; innerlijk zien. 

Zintuigen
Wat komt er in je op? Is een vraag die aangeeft dat het voor je intuïtie belangrijk is om het logische denken als het ware los te laten. Om dat te kunnen doen, moeten we die functie van het brein verleiden om met iets anders bezig te zijn. Als we onze zintuigen gaan gebruiken, wordt het al snel rustiger in ons hoofd. Daarom bestaat het Levensbord uit kleuren, symbolen en TalentenTypen. 

Van een afstandje naar jezelf kijken
Het Levensbord zorgt ervoor dat je vanuit een afstandje naar jezelf kijkt. Hierdoor ga je anders naar dingen kijken. Dit geeft natuurlijk inzicht. 

"Het was een dag vol afwisseling met diepgang maar óók met een speelse twist."

Wat gaan we doen tijdens de proeverij? 

Tijdens de proeverij kijken we eerst wat jij uit de workshop zou willen halen. Welke vraag stel je centraal? Dat hoef je niet direct te weten. Vaak ontstaat deze vraag tijdens een gesprek met anderen. Je ontdekt wat het verhaal is achter de TalentTypen die jou aanspreken. De wat meer verborgen delen van jou worden dan meer zichtbaar. Het is bijzonder interessant om juist naar die kanten te kijken die je nog niet zo heb belicht, want vaak verschuilen zich daar jouw grootste talenten. 

Daarna spelen we het Levensbord en leer je te luisteren naar je intuïtie. Je ontdekt dat je meer weet dan je denkt. 

Indruk krijgen?

Om een indruk te krijgen van het Levensbord vind je op de website van Cato filmpjes over het bord. 

Bureau Cato: Cato Pater

"Want, mogen doen waar ik in geloof, mijn werkvormen mogen ontwikkelen, tijd voor mensen kunnen nemen en een heerlijke werkruimte te kunnen inrichten die bij mij past, dat biedt voor een pionier als ik de bedding die ik nodig heb"

Voelhorens

Cato Pater observeerde als kind (nummer 10 uit een gezin van 11) graag mensen. Haar voelhorens, om helder te krijgen wat er speelde, werden al jong ontwikkeld. Als therapeut deed Cato veel ervaring op met het begeleiden van mensen. Leren volgens bedoeling boeide Cato toen al. In 2008 werd ze ondernemer en mocht ze doen waar ze in gelooft.

Vertrouwen op intuïtie

Cato wilde dat volwassenen weer net als een kind op hun intuïtie leerden vertrouwen. Met haar paramedische achtergrond gecombineerd met haar opleiding tot loopbaanprofessional, talentencoach, hart - coherentie-coach en voice dialogue trainer heeft ze een coach-instrument ontwikkeld dat volgens de regels van het brein en het functioneren van de mens als onderdeel van de natuur, echt zou bijdragen aan transformatie. Ze heeft het Levensbord en de app Talententocht ontwikkeld. 

Beste versie van zichzelf te leven

De afgelopen jaren heeft Cato onder andere voor bedrijven, het UWV en diverse gemeenten teams begeleid in hun transitie. Haar doel is om ook anderen op te leiden zodat het Levensbord nog veel meer mensen mag helpen om de beste versie van zichzelf te leven. 

"Cato is een prettige, wijze en ervaren vrouw die je helpt om je talenten optimaal te ontwikkelen en om contact te kunnen maken met je innerlijke wijsheid."