Lef'L Up! Opleidings-programma

Op dit moment zijn er nog twee plaatsen beschikbaar voor het Lef'L Up! programma van februari a.s. 
Mocht het programma vol zijn, schrijf je dan in op de wachtlijst!
Alleen bij voldoende aanmeldingen op de wachtlijst kunnen we een nieuw opleidingstraject starten! 

Elk semester start het 6-daagse opleidingsprogramma van Lef'L Up!

Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met name voor de MBO-geschoolde medewerker in het middensegment is het van belang om mee te blijven bewegen.

Lef’L Up! speelt hierop in door:

  • Het creëren van bewustwording ten aanzien van de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling. 

  • Het aanbieden van een opleidingsprogramma, dat zich richt op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden op HBO niveau. 


Waarom


Omdat investeren in je loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen alle reden geven om zelf en verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan. 

Voor wie

Dit project richt zich vooral op MBO-geschoolde medewerkers en leidinggevenden van gecommitteerde Noorderlinkorganisaties van wie het werk verdwijnt of in de toekomst verandert. En die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen.

Opleidingsprogramma


In samenwerking met Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool is een opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij de focus ligt op ontwikkeling van competenties en vaardigheden op HBO niveau. Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. Hierbij kun je denken aan een vervolgopleiding of een andere baan.
Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt er gestart met een 6-daags opleidingsprogramma. In september 2017 is het eerste programma gestart. Dit programma sluit je af met een persoonlijk advies en een erkend certificaat dat mogelijk kan leiden tot vrijstellingen binnen een vervolgopleiding.

Het resultaat

  • een eerste stap in je persoonlijke ontwikkeling.
  • een persoonlijk advies m.b.t. eventuele vervolgopleiding.
  • een goed gevuld portfolio die de basis vormt voor een volgende stap

Praktische informatie

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €1.750,- (inclusief materiaal).

Opleidingsdatums voorjaar 2018
Overzicht opleidingsdata Lef’L Up! voorjaar 2018.
De groepsindeling vindt plaats op basis van de intake. 

Datums:
lesdag 1: 15 februari 
lesdag 2:  8 maart 
lesdag 3: 29 maart 
lesdag 4: 19 april
lesdag 5: 17 mei 
lesdag 6: 7 juni 

Tijden 
Dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur.
Behalve dag 3: van 13.00 tot 20.00 uur.

Overige geplande datums:
Intakegesprekken: 
vrijdag 8,  woensdag 13 of  donderdag 14 december.

De intakegesprekken zijn individueel en duren maximaal 1 uur.

Persoonlijke Ontwikkeling (PO):
Tijdens het opleidingsprogramma heb je 3 keer een intervisie moment met een klein groepje
Datums:

maandag 12 maart 16:30 – 18:30 uur

maandag 16 april 16:30 – 18:30 uur

maandag 18 juni 16:30 – 21:00 uur

Tijdens PO dag 3 worden ook de portfolio's gepresenteerd.

Locaties
Nog niet alle opleidingslocaties staan vast. De trainingen worden gegeven op de verschillende locaties van de deelnemende bedrijven in het Noorden. Zodra alle locaties bekend zijn informeren wij jullie hierover.

INSCHRIJVEN


Meer informatie

Wil je meer informatie, stuur een e-mail naar , dan nemen wij contact met je op. Desgewenst telefonisch als er een telefoonnummer is vermeld.