Lef'L Up! Opleidings-programma

Elk semester start het 6-daagse opleidingsprogramma van Lef'L Up!

Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met name voor de MBO-geschoolde medewerker in het middensegment is het van belang om mee te blijven bewegen.

Lef’L Up! speelt hierop in door:

  • Het creëren van bewustwording ten aanzien van de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling. 

  • Het aanbieden van een opleidingsprogramma, dat zich richt op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden op HBO niveau. 


Waarom


Omdat investeren in je loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen alle reden geven om zelf en verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan. 

Voor wie

Dit project richt zich vooral op MBO-geschoolde medewerkers en leidinggevenden van gecommitteerde Noorderlinkorganisaties van wie het werk verdwijnt of in de toekomst verandert. En die zich vanuit de gedachte 'een leven lang leren' willen blijven ontwikkelen.

Opleidingsprogramma


In samenwerking met Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool is een opleidingsprogramma ontwikkeld waarbij de focus ligt op ontwikkeling van competenties en vaardigheden op HBO niveau. Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. Hierbij kun je denken aan een vervolgopleiding of een andere baan.
Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt er gestart met een 6-daags opleidingsprogramma. In september 2017 zal het eerste programma starten. Dit programma sluit je af met een persoonlijk advies en een erkend certificaat dat mogelijk kan leiden tot vrijstellingen binnen een vervolgopleiding.

Het resultaat

  • een eerste stap in je persoonlijke ontwikkeling.
  • een persoonlijk advies m.b.t. eventuele vervolgopleiding.
  • een goed gevuld portfolio die de basis vormt voor een volgende stap

Praktische informatie

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €1.750,- (inclusief materiaal).

Locaties
Nog niet alle opleidingslocaties staan vast. De trainingen worden gegeven op de verschillende locaties van de deelnemende bedrijven. Zodra alle locaties bekend zijn informeren wij jullie hierover.

Lestijden & data
Lef'L Up! is een 6-daagse opleiding, 5 dagen van 9:00 tot 16:00 uur en 1 dag van 14:00 tot 21:00 uur. Naast deze dagen zijn er 3 Persoonlijke Ontwikkeling momenten (3 x 2uur) en een Talent Coaching gesprek met de trainer (1 uur). 

De opleiding start in februari 2018. De precieze data zijn nog niet bekend. Inschrijven kan echter al wel. 

INSCHRIJVEN VOORJAAR 2018


Meer informatie

Wil je meer informatie, stuur een e-mail naar , dan nemen wij contact met je op. Desgewenst telefonisch als er een telefoonnummer is vermeld.