Leergang Werken met de onderstroom

Waarom gaat het (niet) vanzelf?

Een inspirerende en praktijkgerichte leergang voor leiders, adviseurs en andere professionals die het potentieel van zichzelf en de groep willen benutten, duurzame besluiten willen nemen en bereid zijn hun eigen neutraliteit te onderzoeken.


maar de onderstroom
die niemand ziet
bepaalt de richting
op elk gebied…

Stef Bos


Inhoud

Als we weten dat in organisaties de mensen over het algemeen slim en betrokken zijn, waarom komen relevante ideeën dan niet tijdig op tafel? Als we weten dat we elkaar nodig hebben voor het oplossen van complexe vraagstukken, waarom zoeken we elkaar dan niet op? Als we afspraken maken, waarom houden we ons er dan niet aan? Als we moeten samenwerken, waarom praten we dan vaak meer over elkaar dan met elkaar? Waarom gaat het niet vanzelf? En wanneer juist wel?

Antwoorden zijn te vinden in de onderstroom van de organisatie: bepalende beeldvorming, gedachten, gevoelens en onderlinge relaties. Vanuit deze onderstroom geven we onszelf voortdurend opdrachten iets wel of niet te doen. Met name in lastige situaties doen we dat niet altijd op een behulpzame manier en belanden we, ongewild, in patronen waarin we relevante gedachten voor ons houden, onze eigen waarheid aan de ander opdringen en gemaakte afspraken niet nakomen.
Werken met de onderstroom geeft inzicht in de logica van (on)productieve samenwerking, verdiept onderlinge relaties en draagt bij aan waarachtigheid, vertrouwen en levenslust in organisaties.

In deze vierdaagse leergang werken we met inzichten en handvatten vanuit organizational learning, systemisch werk, deep democracy, antropologie en breinonderzoek. In de eerste twee dagen leggen we de basis voor het begrijpen en benutten van onderstroom in organisaties. Op de derde en vierde dag staat de praktijk van de deelnemers centraal. Hoe kijk je nu naar onderstroom in jouw organisatie? Wat zijn mogelijke interventies? Hoe kom je je zelf daarbij tegen? Met hulp van opdrachten en vragen krijg je een structuur aangereikt waarmee je je eigen leerlijn kan verkennen.

Er wordt een actieve deelname van je verwacht. De gemaakte opdrachten worden tijdens de trainingsdag behandeld. De leergang wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat van deelname.

Opbrengst

  • Inzicht in de logica en impact van onderstroom in organisaties;
  • Handvatten om de onderstroom in groepen bespreekbaar te maken en te benutten;
  • Verkenning van je eigen onderstroom: persoonlijke triggers en je eigen bijdrage aan onproductieve situaties.
  • Toepassing van de inzichten kan liggen op het gebied van beleid- en besluitvorming, organisatievernieuwing, oplossen van conflicten en persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep

Leiders, adviseurs en andere professionals die het potentieel van het individu en de groep willen benutten en bereid zijn hun eigen onderstroom te onderzoeken.

Duur

Deze leergang duurt 8 dagdelen: twee dagen aaneensluitend, een aantal weken later de derde dag en wederom een aantal weken later de vierde dag. Op elke dag zijn de werktijden van 09.00-17.00 uur.

Data

  • Maandag 21 januari 2019
  • Dinsdag 22 januari 2019
  • Donderdag 14 februari 2019
  • Vrijdag 8 maart 2019

Aantal deelnemers

We gaan uit van 10-12 deelnemers.

Kosten

  • Werkzaam bij een bij Noorderlink aangesloten organisatie  € 1.500,- (exclusief BTW)
  • Niet werkzaam bij een bij Noorderlink aangesloten organisatie  € 1.750,- (exclusief BTW)

Ina Ahuis 

Ina Ahuis (1965) is organisatieadviseur, docent en coach en werkt aan leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Zij ziet waarachtigheid en levenslust in organisaties als onlosmakelijk verbonden. Omdat in organisaties veelal slimme, goed opgeleide en betrokken medewerkers werken, vraagt ze zich graag af: waarom gaat het niet vanzelf? Samen met haar klanten verkent zij de rol van de onderstroom in de doordeweekse werkelijkheid. Ina laat zien hoe we er vaak zélf voor zorgen dat we dáár komen, waar we níet willen zijn. Ze helpt betrokkenen vraagtekens te zetten bij de eigen logica in denken en doen en verkleint tegenstellingen door ze uit te vergroten. Benadrukt dat we mensen zijn die met vallen en opstaan proberen te werken met het onbekende en geeft praktische handvatten voor bouwen aan vertrouwen.

Ina Ahuis heeft in haar loopbaan afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, waarvan, onder andere, zes jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en vijf jaar bij De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden van het land en is zij als docent verbonden aan verschillende instituten. Ina werkt met inzichten vanuit onder meer organizational learning, systemisch werk, deep democracy, antropologie en breinonderzoek. 
Voor meer informatie, zie: www.werkenmetdeonderstroom.nl.

AANMELDEN