Leergang: Duurzame inzetbaarheid - direct aan de slag!

Algemeen

Succesvol naar de ‘open up’.

De maatschappij staat al een jaar lang onder druk en de stress onder vele medewerkers is voelbaar. Dit heeft zijn effecten op bijvoorbeeld productiviteit, belastbaarheid, betrokkenheid, verandervermogen, werk- privé balans en vitaliteit. De effecten hiervan zijn negatief voor zowel de medewerker als voor de organisatie. Onderzoek heeft aangetoond dat het welzijn van medewerkers een cruciale rol speelt bij het succes van de organisatie.

Er ontstaat weer iets van hoop richting de toekomst, een vooruitzicht naar een ‘open up’. Wat betekent dat voor de duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie? Wat is er voor nodig om die hoop om te zetten in succes? Om ervoor te zorgen dat mensen zich geestelijk en lichamelijk gezond en gelukkig blijven voelen, is het nu de tijd om daarvoor een goed plan te maken. We hebben de eerste stappen in die richting gezet tijdens een Masterclass duurzame inzetbaarheid op 1 februari 2022.

Tijdens de leergang maak je kennis met de facetten van duurzame inzetbaarheid. Wanneer je hebt achterhaald welke ingrediënten binnen jouw organisatie bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, leer je dit te vertalen naar een gedegen plan van aanpak en begin je binnen de leergang al met het inzetten van interventies. Je vormt samen met een aantal andere deelnemers een Community of Learners en leert van elkaar. Verder is het streven om een aantal keren op een locatie van de deelnemers, de modules te verzorgen.

De onderstaande leergang start op 6 september 2022 bij voldoende interesse!

Uitgebreid

Doel

Na afronding van de leergang Duurzame Inzetbaarheid weet je hoe je duurzame inzetbaarheid kunt inzetten voor jouw organisatie en het strategisch HR-beleid. Denk aan het werkplezier en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers, maar ook aan toekomstbestendige werkzaamheden als digitalisering en robotisering. Je kunt na het volgen van deze leergang adviezen aandragen, maar ook interventies uitvoeren om de duurzame inzetbaarheid onder de medewerkers te vergroten.

Inhoud

Binnen organisaties wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp. In het programma ontwikkel je op hoog niveau inzicht in hoe je kunt investeren in een organisatie waarin medewerkers langer vitaal zijn en goed in hun vel zitten. Dit komt ten goede aan het welzijn van de medewerkers wat een positief effect heeft op de resultaten van de organisatie. Onder begeleiding van deskundige docenten werk je aan een toekomstgericht plan van aanpak waar je gelijk mee aan de slag gaat. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de kenmerken van de organisatie. Je bekijkt de mogelijkheden voor medewerkers binnen je organisatie je verdiept je in de randvoorwaarden die het succes gaan bepalen van jouw plan. Tijdens de gehele leergang werk je aan je plan van aanpak en de sessies bieden hiervoor praktische handvatten en informatie.

Er zijn twee trainers aanwezig die je begeleiden. Een specialist op Duurzame Inzetbaarheid en een specialist op persoonlijk leiderschap. Samen met anderen die de leergang volgen werk je in een zogeheten ‘community of learners’. Zo leer je van elkaar en kun je zelfs na afloop van de training blijvend contact met elkaar houden over dit onderwerp.
Naast de informatie en begeleiding, is er veel ruimte voor inbreng vanuit jouw eigen praktijk. Je gaat zoveel mogelijk aan de slag met jouw eigen organisatie en daarbij horende vraagstuk(ken).

Programma

In dit programma richt je je op het functioneren van je medewerkers in hun huidige en toekomstige werk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als vitaliteit, werkvermogen, motivatie en learning agility en bedenkt scenario's voor het ontwikkelen en zuinig omgaan met personeel in je organisatie.

De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten die op de dinsdag worden gegeven. De modules duren drie uur per keer (van 9.00 uur tot 12.00 uur). Een drietal modules zullen mogelijk op locatie worden georganiseerd en kunnen een andere eindtijd hebben en een drietal modules worden op de Campus van de Hanzehogeschool verzorgd.

6 september - eerste module: Introductie thema DI
Wat verstaan we onder DI? Relevantie en urgentie van het onderwerp voor zowel de organisatie alsook de medewerker. Verkenning van de thema’s vitaliteit, werkvermogen en employability.

27 september  tweede module: Perspectieven op DI
Curatief, preventief en amplitie en wat betekenen deze thema’s voor DI in jouw organisatie. Start met plan van aanpak

25 oktober - derde module: Draagvlak en eigen regie (mogelijk op locatie)
Handvatten, tips en trucs om draagvlak te creëren/ te vergroten binnen een team/de organisatie. Eigen regie als essentieel ingrediënt voor DI.

15 november - vierde module: Maatwerk vanuit behoefte van de groep (mogelijk op locatie)

22 november - vijfde module: Maatwerk vanuit behoefte van de groep (mogelijk op locatie)

6 december - zesde module: mini-symposium met (poster)presentatie van je eigen opdracht
Met en van elkaar leren door middel van kennisdeling. Je presenteert je plan aan de groep.

Wat levert het volgen van deze leerlijn je op:

  • Je brengt de problematiek in kaart door de gedane kennis en weet welke onderwerpen aandacht nodig hebben
  • Je bent een duurzame-inzetbaarheidsspecialist geworden en hebt inzicht gekregen en kennis opgedaan voor het maken van een gedegen plan van aanpak, gebaseerd op onderzoek. Hiermee kun je de top van de organisatie adviseren over het succesvol uitvoeren van interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Je bent onderdeel geworden van een Community of Learners die ook na afloop van de leergang van elkaar kan blijven leren.

Praktisch

Doelgroep

De leergang Duurzame inzetbaarheid is opgezet voor HR specialisten, management en iedereen die geïnteresseerd is in duurzame inzetbaarheid.

Instroomniveau

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig.

Startdata

06-09-2022

Tijden

De leergang vindt plaats tussen 9.00 en 12.00 uur.

Duur

De leergang kent 6 bijeenkomsten.

Tijdsinvestering

Naast 3 uur training per module, zal er nog een aantal uren per week besteed moeten worden aan thuiswerk. Denk aan bijvoorbeeld jouw plan van aanpak.

Kosten

Kosten zijn €1200,00 excl. btw per deelnemer

Locatie

Er zal op verschillende locaties worden lesgegeven, mits de regels van het RIVM dit toelaten.

Aantal deelnemers

De leergang start op 6 september 2022 bij minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Afronding

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Contactpersonen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny Nolle,
Telefoon: 06-27027672
Mail: t.nolle@pl.hanze.nl

Inschrijven

Inschrijven

Bijzonderheden

HanzePro ontwikkelt de leergang Duurzame Inzetbaarheid samen met Noorderlink. Deze wordt continue up to date gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.