Impact Avondcolleges

Masterclass in vier delen

De economie en het bedrijfsleven veranderen: bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is je kans om een uitgebreide masterclass over impact-ondernemen te volgen. De vier colleges belichten het ondernemersverhaal vanuit persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk oogpunt. Er is theoretische diepgang: wetenschappelijke experts van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over de verandering in het bedrijfsleven. Tevens krijg je inzicht in de praktijk: toonaangevende sociaal ondernemers delen hun verhaal, best practices en tips.

De Impact Avondcolleges belichten de betekeniseconomie aan de hand van vier ‘hoofdstukken’:

7 mei – Algemene inleiding betekeniseconomie – gastsprekers: Kees Klomp en Jan Willem Wennekes

25 juni – Het persoonlijke aspect – gastspreker: Bert van Son van MUD jeans

17 sept – Het maatschappelijke aspect – gastspreker: Mark Kulsdom van The Dutch Weed Burger

15 okt – Het zakelijke aspect – gastspreker: Renzo Deurloo van Greenfox

Aanmelden