Webinar Pensioenakkoord: wat is er veranderd?

Het pensioenakkoord bevat een breed scala aan onderwerpen en de veranderingen in de tweede pijler zijn historisch te noemen.

Het systeem dat de meeste Nederlanders kennen bevat een redelijke mate van zekerheid. De pensioenen zijn (in de meeste gevallen) in de laatste jaren namelijk niet of nauwelijks verhoogd en verlagingen zijn een uitzondering, maar hier komt verandering in. Het pensioen gaat sneller meebewegen met de economie. De verwachting hierbij is dat de pensioenen eerder verhoogd kunnen worden, maar uiteraard kan het omgekeerde ook gebeuren. 

In het pensioenakkoord zijn veel zaken opgenomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor de pensioenregelingen maar ook zaken die daar indirect aan gekoppeld kunnen worden. Denk daarbij aan een RVU-heffingsvrije periode van 3 jaar en verlofsparen.

Maar wat betekend dit allemaal? Gelukkig worden we tijdens deze bijeenkomst van het Platform Arbeidsvoorwaarden van Noorderlink bijgepraat door een tweetal sprekers met veel kennis van zaken en heb je de gelegenheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Tijdens dit online event zullen Roelof en Mark de veranderingen met je doornemen en antwoord geven op de vraag wat je als werkgever moet doen en wanneer. Met elkaar bespreken we de opgekomen vragen, omlijst en samengevat met sprankelende muziek van ​Annemarie de Bie

Benieuwd?

Meld je dan aan via de onderstaande button en dan zien we je 30 november om 13.00 uur.

Aanmelden


De trainers:

 

Roelof Eltingh

In 1986 ben ik mijn loopbaan begonnen in de sociale zekerheid. In eerste instantie verantwoordelijk voor het beslissen over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen maar al snel werd ik aangesteld als Hoofd Personeelsadministratie waarbij ik ook verantwoordelijk werd voor de administratie van het eigen pensioenfonds. Ook bij de daarop volgende werkgevers werd ik onder andere aangesteld als administrateur van het eigen pensioenfonds zodat ik tot en met 2011 werkzaam was voor verschillende pensioenfondsen. In 2011 ben ik in dienst gekomen bij Royal Wagenborg als Manager Compensation & Benefits. Door mijn kennis rondom pensioenen werden al snel alle zaken rondom pensioen naar mij toe geschoven en beheer ik nu alle pensioenregelingen waar werknemers van Royal Wagenborg aan deelnemen. Dat zijn op dit moment 6 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en 5 aanvullende regelingen.

Mark Irwin

Ik ben ​actuarieel adviseur en voorzitter van het Expertisecentrum. Van huis uit wiskundige, koos ik in 2010 voor de pensioenwereld en in 2015 voor TKP. In die jaren volgde ik diverse opleidingen, onder andere in financieel risicomanagement, vermogensbeheer en data science. De laatste tijd focus ik mij meer op deelnemers en hun beleving van pensioen.

TKP is een pensioenuitvoeringsorganisatie die voor ongeveer 20 pensioenfondsen, een premiepensioeninstelling en een verzekeraar de pensioenadministratie en –communicatie verzorgt. Daarmee bedient TKP bijna vier miljoen Nederlanders. Het Pensioenakkoord heeft een enorme impact op de dienstverlening van de klanten van TKP en TKP zelf. Het Expertisecentrum van TKP houdt daarom de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en levert waar mogelijk ook input aan de beleidsbepalers.


Annemarie de Bie

Annemarie de Bie is zangeres, muzikant en liedjesschrijfster. Met gitaar en een hartveroverend stemgeluid maakt Annemarie instant songs bij een interview, dagsamenvattingen, een lied na een spreker of een lied cadeau.
Het wordt allemaal gedaan met humor, liefde en raakt altijd meteen het hart van het verhaal. Ontroerend, verlichtend en relativerend. Muziek van de ziel!