Het belang van een goede vlootschouw bij SPP

Iedereen heeft talent, maar niet voor alles. Hoe kan je intern in kaart brengen wat mensen kunnen, maar ook wat mensen kunnen leren? En waar ze minder aanleg voor hebben? En kunnen we door mensen te ondersteunen of takenpakketten aan te passen mensen niet alleen productieve maken, maar ook langer gelukkig houden in een baan?

In deze sessie zullen Bas van de Haterd en Eric Castien een inkijkje geven in de mogelijkheden voor een moderne vlootschouw, het belang hiervan en de kansen die dit biedt voor de organisatie en haar personeel.

trainer vlootschouwBas van de Haterd is onafhankelijk adviseur, spreker en trainer over strategisch recruitmentbeleid. Hij verbaasd zich al vele jaren over het feit dat organisaties als het om recruitment gaat altijd meteen naar buiten kijken en vaak geen idee hebben van het interne talent. Als expert op het gebied van moderne assessment technologie propagandeert hij de mogelijkheden om te werven niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst. Dan is weten wat een organisatie intern al aan talent heeft en waar nog gaten zitten in de interne talentenpool natuurlijk wel essentieel.

trainer vlootschouw eric

Eric Castien is oprichter en CEO van BrainsFirst. Tijdens het schrijven van een boek over talentherkenning in het topvoetbal viel hem op dat de talent-experts over magie en black box; spraken als het ging over dat wat tussen de oren plaatsvindt;. Dat moest en kon feitelijker.

Ook in HR bleken de tools van de vorige eeuw niet meer toereikend voor talent management in de toekomst. Met zijn twee compagnons, beiden neurowetenschappers, ontwikkelde hij een talent assessment platform dat op toegankelijke wijze het brein met gevalideerde games. Door breinen met banen te matchen krijgen opdrachtgevers op een veel fundamenteler niveau dan voorheen inzicht in talentpotentieel, toe te passen op individu, teams en workforce.

Aanmelden