Een stap terug? Ik denk er niet aan!

Kom ook naar onze expertisebijeenkomst over remotie op donderdag 23 maart!

Remotie, of noem het een carrièrewending, is een heikel onderwerp. Zowel voor werkgever als werknemer. Want hoe pak je dat aan? En wanneer kaart je het aan? Of nu de werkgever er op inzet, of dat een werknemer er vrijwillig voor kiest, deze nieuwe vorm van demotie is vaak een complex proces waarin emoties een rol spelen.

Nu ouderen steeds langer in het arbeidsproces betrokken blijven, zult u als HR- of mobiliteitsprofessional steeds vaker te maken krijgen met dit thema. Heeft u al beleid ontwikkeld voor duurzame inzetbaarheid en nagedacht over de randvoorwaarden?

Tijdens onze expertisebijeenkomst op donderdag 23 maart reiken wij u sleutels aan om een dergelijk proces te objectiveren en structuur te geven. Komt u ook?

Tanja Verheyen

Gespreksleiding is deze middag in handen van Tanja Verheyen, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (België) en houder van de VUB-onderzoeksleerstoel over carrièrewendingen. Zij finaliseert een doctoraat over demotie. Samen met haar partner, Bob Vermeir, schreef ze het boek: 'Remotie. Een stap terug is een stap vooruit'. Deze middag benadert zij het thema remotie zowel vanuit een werkgevers- als een werknemersstandpunt en gaat op zoek hoe beide partijen beter met demotie kunnen omgaan en het bespreekbaar kunnen maken.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis van de Provincie Fryslân te Leeuwarden. Vanaf 13.00 uur bent u welkom. Het programma begint om 13.30 uur. We sluiten rond 16.30 uur af met een borrel.

Informatie over de route en bereikbaarheid naar het provinciehuis vindt u op de website van de Provincie Fryslân.

Aanmelden

Ik zou het erg leuk vinden u deze middag te verwelkomen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website >>

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen op 06 118 713 86 of .

Graag tot dan!