Seminar: De Flexibele Schil: een zegen of een blok aan het been?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Wat houdt deze nieuwe regeling in en hoe gaat de wet in de praktijk naar verwachting werken? In dit seminar geven Ruben Houweling en Roos Wouters hun visie en gaan we met hen in gesprek.

Waarom WAB?

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceerde het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren. Of liever gezegd: repareren, want uit onderzoek blijkt dat de WWZ niet goed werkt. Het doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt bijvoorbeeld aangepast, maar ook de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken.

Ruben Houweling en Roos Wouters zullen je tijdens deze bijeenkomst meenemen in de  consequenties, die zij zien, van de definitieve versie van de wetgeving. Zijn we nu beter af dan ervoor? 

Professor Ruben Houweling schreef mee aan het Wetboek van Werk, dat een echte verbetering zou zijn, en Roos Wouters komt vanuit de Werkvereniging  op voor de Moderne Werkende. Hun perspectieven en beschouwingen op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans zullen prikken en verleiden.

 

AANMELDEN

 

Datum:          8 oktober 2019
Locatie:         Gemeentehuis Emmen
Tijd:              13.30 tot 16.00 uur

Programma:

13.30 - 14.00 uur inloop en ontvangst
14.00 - 14.30 uur presentatie door Ruben Houweling
14.30 - 15.00 uur pauze
15.00 - 15.30 uur presentatie door Roos Wouters
15.30 - 16.00 uur panelgesprek, aan de hand van stellingen
16.00 uur afsluiting met aansluitend een borrel

Roos Wouters

Roos Wouters is politicoloog en Sociaal Entrepreneur. Ze is oprichter en aanjager van de Werkvereniging en geeft al meer dan 12 jaar adviezen, lezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven over arbeid- en organisatievernieuwing.

Ruben Houweling

Anton Ruben Houweling is als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.