Noorderlink Award Revisited

Leren van Best Practices

Hoe kun je traineeships het beste aanpakken?
Wat is de beste manier om jonge medewerkers te koppelen aan waardevolle ervaring?
Wat is de meest praktische manier om van de ene baan naar de andere te komen?
Hoe betrek je de medewerkers bij de toekomst van de organisatie?
En hoe werkt dat eigenlijk: een democratische organisatie in elkaar zetten?

Op al deze vragen zijn antwoorden uit de praktijk beschikbaar, in de vorm van Best Practices uit de bij Noorderlink aangesloten organisaties.

Op deze middag kun je je bij laten praten door de mensen die nieuwe initiatieven in hun organisaties van de grond getrokken hebben gekregen, en vernieuwing gerealiseerd hebben door aan te pakken.

  • Marcel van Renssen vertelt over UMCG Next, het twee-jarige traineeship programma waarmee pas afgestudeerden alle hoeken van de organisatie te zien krijgen.
  • Hielke Hekman vertelt over Stadstalent, het programma bij de Gemeente Groningen waar nieuwe medewerkers met behulp van de tool Profileermij gekoppeld werden aan relevante projecten om hun ervaring mee te vergroten.
  • Erik Datema vertelt over Workforce Holland, Een netwerk met werkende professionals die bereid zijn mensen die een nieuwe baan zoeken te helpen bij het maken van de juiste loopbaankeuzes door netwerkgesprekken met ze te voeren.
  • Hans Bolt vertelt over de Proatrondes bij de Veiligheidsregio Groningen, die ertoe leidden dat de medewerkers weer beter betrokken raakten bij de koers en visie van de organisatie.
  • In samenwerking met de Hanzehogeschool kijken we tijdens deze bijeenkomst ook naar de toenemende aandacht voor democratisering in organisaties, geholpen door lectoren Petra Oden en Margreet Boersma.

Kortom, wie deelneemt aan deze dag, krijgt een actueel inzicht in diverse Best Practices die binnen en buiten de Noorderlink organisaties worden toegepast. Deelnemers worden van harte aangemoedigd om deze kennis en ervaring mee te nemen en toe te passen in hun eigen organisaties.

Concept programma

13.00 uur plenaire ontvangst
13.15 uur ronde 1 Keuze uit Veiligheidsregio Groningen en Workforce Holland
14.00 uur pauze
14.15 uur ronde 2 Keuze uit Stadstalent en Petra Oden
15.00 uur pauze
15.15 uur ronde 3 Keuze uit UMCG Next en Margeet Boersma
16.00 uur afsluiting en borrel
16.30 einde

Aanmelden 

Beschrijving projecten

UMCG Next  (UMCG)   Winnaar Noorderlink Award

UMCG Next is een tweejarig door het UMCG zelf opgebouwd traineeshipprogramma dat open staat voor jonge net afgestudeerde academici.

Het kenmerkt zich door het eigen karakter en doordat het op allerlei manieren verrassende verbindingen legt. De trainees zien het hele UMCG en zij leveren hun bijdragen aan de zaken die er echt toe doen. Het interne UMCG­programma biedt in 30 modules een totaaloverzicht van het werken in de zorg, in een grote maatschappelijke organisatie, in een politieke omgeving, in een wetenschappelijke omgeving etc. Het programma wordt verzorgd door UMCG­ers uit alle hoeken van de organisatie (dokters, verpleegkundigen, onderzoekers, professionals op gebied van beleid, financiën, HRM, zorglogistiek, facilitaire zaken, onderwijs, Raad van Bestuur)
Daarnaast is er het externe programma dat persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt in een omgeving met trainees uit andere organisaties.

Stadstalent 2.0 (Gemeente Groningen / Profileermij)

Doel van het traineeprogramma Stadstalent 2.0 is het verbinden van de verschillende generaties en tegelijkertijd het verjongen van de organisatie om een evenwichtige balans te krijgen in leeftijdsopbouw.

De nieuwe Stadstalenten krijgen een vaste, ambtelijke benoeming, maar werken aan opdrachten in plaats van in een functie. Dit is als uitgangspunt gekozen om de interne mobiliteit in de gemeente Groningen te stimuleren.
Het project was o.a. succesvol door de unieke samenwerking en co-creatie tussen een publieke en een private partij, en de samenwerking tussen mens en systeem. De toepassing van de Profileermij Carrière-applicatie door het Bureau van Werk naar Werk heeft geleid tot een juiste balans tussen een objectieve en persoonlijke aanpak. Deze balans was zonder deze combinatie van “mens” en “systeem” onmogelijk geweest.

WorkForce Holland (WorkForce Holland - Eric Datema)

70 procent van de banen wordt “via via” ingevuld. Als je tegenwoordig ander werk zoekt of van werk moet veranderen, is het belangrijk om te beschikken over een actief en betrokken netwerk. Voor veel mensen is het lastig om een constructief netwerk op te bouwen gericht op arbeid.

WorkForce Holland is een netwerk met werkende professionals die bereid zijn mensen te helpen bij het maken van de juiste loopbaankeuzes. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn deze professionals binnen WorkForce Holland gecategoriseerd op regio, opleidingsniveau, functie en branche. Zo is het voor mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt heel eenvoudig om de juiste professionals te zoeken om een netwerkgesprek mee te voeren.

Proatrondes (Veiligheidsregio Groningen)

Veiligheidsregio Groningen werd operationeel op 1 januari 2014. Anderhalf jaar later groeide de wens om te kijken waar de organisatie stond. Medewerkers konden meepraten over de toekomst van de organisatie. Iedereen werd uitgenodigd mee te doen, m.b.v. een speciale website, een persoonlijke uitnodiging en via de werkoverleggen.

De gesprekken vonden plaats aan de hand van de organisatievisie. Deze werd vertaald naar thema’s en de thema’s naar stellingen.

Door in gesprek te gaan zijn medewerkers meer inhoudelijk in verbinding gebracht met de organisatievisie, de doelstellingen en met oplossingen voor knellende kwesties.

Democratisering in organisaties (Hanzehogeschool)

Samen met Hanzehogeschool kijken we tijdens deze bijeenkomst naar de toenemende aandacht voor democratisering in organisaties.
Petra Oden vertelt over een afgerond onderzoek rondom participatie en het vervolg. Margreet Boersma introduceert Breman Installatiegroep (Genemuiden) waar democratisch gewerkt wordt.