Bakkerij Lifestyle en Duurzame Inzetbaarheid met Healthy Aging Network Noord-Nederland

Noorderlink heeft in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (www.hannn.eu) een inspirerend programma samengesteld rond ons thema 'Duurzame Inzetbaarheid'. Inspirerend omdat jouw deelname vooral bestaat uit construeren en in mindere mate uit consumeren.

Duurzame inzetbaarheid kent vele aspecten. van stappentellers en fysieke gezondheid tot persoonlijk leiderschap.Tijdens deze bakkerij reiken we je een manier aan om overzicht te houden.

Voorts biedt het programma reflectie (waar staat mijn organisatie en hoe kan ik verder?) en worden verschillende aspecten van 'Gezonde Leefstijl vanuit meerdere perspectieven benaderd. Daarnaast kun je kennismaken met de producten en diensten van een tiental bedrijven die als leverancier actief zijn in Healty Lifestyle sector.

 • inlooplunch 12h30 - 13h30
 • programma 13h30 - 16h30
 • na-zit 16h30 - 17h00

Programma

 • Opening door Daan Bultje, Directeur Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederlands
 • Keynote door Steef Bredeweg, Chef de Clinique Sportmedisch Centrum (UMCG)
 • Bewustwording van de Eigen Rol (medewerkers)
 • Bewustwording van de Rol van het Management
 • introductie en toelichting op Groeimodel Fasen in Volwassenheid
 • groepindeling naar uitkomsten van scan
 • verkennen van de mogelijkheden die het Groeimodel Fasen in Volwassenheid biedt;
  stap 1: waar staat mijn organisatie nu?
  stap 2: kan het model mijn organisatie helpen zich verder te ontwikkelen?
  stap 3: wil mijn organisatie delen met en leren van 'anderen'? (lees: tafelgenoten)
  stap 4: vormen van 'proeftuinen' voor het ontwikkelen en uitwerken van het Groeimodel Fasen in Volwassenheid
 • Afrondend
  - welke kansen en bedreigingen zien deelnemers bij het inzetten van het Groeimodel Fasen in Volwassenheid
  - daadwerkelijk starten van één of meerdere 'proeftuinen'
  - monitoren en ondersteunen door HANNN i.c. Noorderlink

Gedurende de Bakkerij is er voldoende gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken waar aanbieders van diverse methodes beschikbaar zijn voor kennismaking.

Na je aanmelding een elektronische vragenlijst toegezonden krijgen. De uitkomsten van deze vragenlijst stellen ons in staat zo efficient mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen die de fase van ontwikkeling rond het thema van iedere deelnemer met zich meebrengt.

De programma-samenstellers staan open voor suggesties en/of aanmerkingen. Dus stuur ons gerust een mailtje met je vragen en/of opmerkingen.

Voorafgaand aan het programma dat begint om 13.30, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de lunch. Wanneer je je aanmeld kun je aangeven of je van deze optie gebruik wil maken.

Deze bakkerij is ook toegankelijk is voor leden van de HANNN en medewerkers van andere bedrijven

Aanmelden