Arbeidsmarkt-voorspellingen

Tijdens deze middag geven Erik Oosterveld van het UWV en Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen ons de laatste cijfers met betrekking tot de (Noordelijke) arbeidsmarkt, zodat je precies weet wat er wel en niet gebeurt. Wat gaat er komen en hoe kunnen we ons daar het beste op voorbereiden?

De arbeidsmarkt is in beweging. Jarenlange economische groei levert veel op voor bedrijven en werkzoekenden. Maar steeds vaker gaat de groei gepaard met personeelstekorten. Werkgevers ervaren belemmeringen in hun bedrijfsvoering door het ontbreken van voldoende geschikt personeel. Structurele trends als automatisering, digitalisering en het streven naar een duurzame economie stellen andere eisen aan de moderne werknemer. Het is de vraag of de vergrijzende beroepsbevolking het verandertempo aan kan.

Economische omstandigheden

Ook de economische omstandigheden wijzigen. Het groeitempo vertraagt en de werkloosheid loopt in 2020 weer licht op. Onzekerheden en risico’s kunnen negatief uitpakken. Denk aan de handelssituatie tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit en de gevolgen van de ‘stikstofwet’ voor de voortgang van projecten in onze regio.

Noordelijke arbeidsmarkt

2020 wordt een spannend jaar voor de Noordelijke arbeidsmarkt. Neemt de krapte verder toe? En zo ja, hoe gaan werkgevers daarmee om? Kunnen werkgevers hun huidige personeel behouden en wat gaan ze daarvoor inzetten? Kunnen (nog meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden en behouden? Of is er steeds meer sprake van afstand van de arbeidsmarkt tot de mens? Hoe overbruggen we de bestaande verschillen tussen wensen en mogelijkheden van werkgevers en die van werkzoekenden? En, wat betekent een verwachte afvlakkende economische groei voor de arbeidsmarkt?

Verander mee

Vanuit het project 'Verander Mee' organiseert Noorderlink activiteiten die je helpen een beeld te vormen van jouw positie op de arbeidsmarkt. Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is daar één van.

Aanmelden