Startbijeenkomst - Events arbeidsmarktcommunicatie 2018

Arbeidsmarkt in het noorden in beweging

De arbeidsmarkt is sterk aan het veranderen, ook in het noorden van ons land. 
Er zijn positieve signalen: de noordelijke economie groeit, het aantal banen trekt aan en het aantal vacatures is sterk toegenomen. Sommige organisaties hebben honderden vacatures. 
Hiervoor worden regelmatig interne banenmarkten of evenementen georganiseerd. Ondanks deze activiteiten hebben bedrijven, organisaties en zelfs sectoren in regio noord moeite om gekwalificeerde mensen aan te trekken en deze te behouden voor de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Verbinden en samenwerken bij arbeidsmarktcommunicatie

Wij zijn er van overtuigd dat als je de krachten bundelt er meer rendement valt te behalen bij de invulling van vacatures. Noorderlink wil verbinden en samenwerken en dat kan bij arbeidsmarktcommunicatie zeker positief werken.

Daarom is door Noorderlink een projectprogramma “events arbeidsmarktcommunicatie 2018” opgezet. Samen met onze Noorderlinkpartners en met andere organisaties/platforms uit de regio willen we bepalen op welke wijze we dit programma en de uitvoering daarvan vorm en inhoud kunnen geven. Daarvoor organiseren wij in samenwerking met Ambitie (onderdeel van de Noordelijke Dagblad Combinatie Mediagroep) als start van het projectprogramma het World Café “zie, beleef, blijf en werk” 

Een bijeenkomst in een café-achtige setting met een programma dat maximaal ruimte biedt voor individuele en collectieve praktijk-inbreng van de “cafébezoeker”. 
Aan het einde van de bijeenkomst hopen we een beeld te hebben van de opgave voor de regio en de daaraan te koppelen ideeën voor de aanpak van deze opgave.
Mede op basis van deze input kunnen we het projectprogramma “events arbeidsmarktcommunicatie 2018” verder oppakken en vorm geven.

Inhoud en vraagstelling café-bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst willen wij helderheid krijgen over de volgende primaire arbeidsmarktcommunicatie aspecten binnen de regio:

inzicht huidige situatie werkveld

 • inzicht in het vacature-landschap in de regio Noord-Nederland
 • wat zijn de echte knelpunten 
 • wat is de situatie per sector 
 • willen we een individuele of een collectieve aanpak 
 • is het alleen een schaarste-probleem of ook een organisatorisch vraagstuk

gezamenlijke/regionale aanpak van knelpunten

 • gezamenlijke promotie/profilering van het noorden als werk- en woonregio voor werkzoekenden met kwaliteiten
 • wat zijn de attractie-waarden van de regio
 • welke vormen zijn er om gezamenlijk te werven
 • is de inzet van events/tours als regio-aantrekkend instrument voor werkzoekenden een optie?
 • is de inzet van het thema “ zie, beleef, blijf en werk” bruikbaar?
 • inzet/inbreng/deelname van organisaties bij ontwikkeling en uitvoering van een collectief programma

collectief platform “ events arbeidsmarktcommunicatie” voor komende jaren

 • hoe is de behoefte en het draagvlak voor een flexibel collectief platform?
 • wie deelnemen in een projectmatige aanpak

Terugkoppeling World Café

Na de bijeenkomst gaan we de input van de deelnemers verder verwerken en vertalen naar een totaalbeeld op hoofdlijnen die we in de vorm van een Noorderlink nieuwsbrief terug zullen koppelen aan de “cafébezoekers”. 

Datum:
Donderdag 26 april 2018
08.45 - 13.30 uur


Locatie:
MartiniPlaza.
Leonard Springerlaan 2,
9727 KB Groningen

Laat ons weten dat je komt

AANMELDEN WORLD CAFE