Aletta Jacobsmanifest zet diversiteit in Noord-Nederland in beweging

PERSBERICHT


4 april 2018

Op dinsdagmiddag 3 april vond het eerste Aletta Jacobscongres Noord-Nederland plaats in Groningen. Aan het slot van dit volgeboekte congres is een manifest ondertekend door zes vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en de wervings- en selectiesector. Hiermee hebben zij diversiteit en emancipatie in het Noorden een nieuwe boost gegeven.

Op 3 april 1878 behaalde dr. Aletta Jacobs haar bul aan de RUG; ze was daarmee de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie mocht afronden. 140 jaar later, op 3 april 2018, organiseerden vijf Noorderlingen het Aletta Jacobscongres in het Van Swinderen Huys in Groningen.
Nog niet de helft van de vrouwen in Nederland is economisch zelfstandig. Vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond, jongeren, en
mensen met een handicap zijn ondervertegenwoordigd in overheid, bestuur en bedrijfsleven. En helaas staat het thema diversiteit in het Noorden nog minder hoog op de agenda dan in de Randstad. Het congres focuste zich specifiek op het versterken van de positie van vrouwen in Noord-Nederland. “Met dit congres wilden we bewustwording creëren en concreet afspraken met elkaar maken ter bevordering van de diversiteit in onze prachtige regio”, aldus Jellie Tiemersma namens de initiatiefnemers.

Janine Abbring

Meer dan 100 deelnemers afkomstig uit het bedrijfsleven, de politiek-bestuurlijke wereld en het onderwijs werden door dagvoorzitter Janine Abbring door het afwisselende programma geloodst. Daarbij kwam ook menig anekdote uit de door mannen gedomineerde mediawereld aan de orde. Nadat historicus Arjen Dijkstra van de RUG iedereen op de ongelofelijke impact van Aletta Jacobs op de emancipatie van vrouwen in het hoger onderwijs had gewezen, ging hoogleraar Janka Stoker verder met de laatste wetenschappelijke inzichten over vrouwen en leiderschap. Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW gaf inzicht in de laatste Emancipatienota van minister Van Engelshoven. En Jacques v/d Broek, CEO van Randstad, deelde het standpunt dat quota wel degelijk een groot positief verschil kunnen maken. 

Het manifest 
Het Aletta Jacobscongres werd afgesloten met de ondertekening van het Aletta Jacobsmanifest. Namens onderwijs, politiek, bedrijfsleven en Talent naar de Top bekrachtigden 5 topmannen en 1 topvrouw dat ze zich gezamenlijk in willen zetten om diversiteit, in al haar vormen, in Noord-Nederland versneld te bevorderen. Hierna tekenden nog eens 50 deelnemers aan het congres het manifest.

Projecten
Omdat het Aletta Jacobscongres bedoeld is als een begin van een beweging, zijn er dinsdag vier concrete projecten benoemd én belegd bij diverse organisaties. Deze moeten over een jaar tot resultaten leiden. De projecten zijn:

  • Wetenschap en overheid: Meer onderzoek naar de positie van vrouwen in de stad Groningen (Gemeente Groningen en Rijksuniversiteit Groningen)
  • Bedrijfsleven: Meer vrouwen in de top van het MKB (Vereeniging van Handelaren en MKB Noord)
  • Onderwijs: Initiatieven om kinderen en scholieren al vroeg over diversiteit en burgerschap voor te lichten (Openbaar Onderwijs Groep Groningen)
  • Studenten: Diversiteit beter op de kaart bij de studenten en jongeren (Vindicat atque Polit, Albertus Magnus en Younglink)

Het Aletta Jacobscongres werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Noorderpoort, Gemeente Groningen, het Vlindertuinoverleg, Personal Too, Rijksuniversiteit Groningen, en door Noorderlink (met 45 aangesloten werkgevers).

Noot voor de pers:
De vijf initiatiefneemsters zijn: Mare Riemersma (directeur HRM, Noorderpoort), Xandra Groenewold (directeur Pro-Time), Jellie Tiemersma (directeur Personal Too), Henniëlle Dam (programmamanager Noorderlink) en Jorien Bakker (woordvoerder RUG).

Voor meer informatie: Jorien Bakker, tel. 06-12528224 / 06-11800452 
Op de foto: de ondertekenaars zijn
Wim van de Pol / Noorderpoort, Frank Nienhuis / RUG, Alfred Welink / VNO-NCW MKB Noord, Henk Eggens / Noorderlink, Mattias Gijsbertsen / Gem. Groningen, en Yelly Weidenaar / Talent naar de Top.

Download pdf-bestand van dit persbericht

_______________________________________________________________________________________

Bijlage:

Aletta Jacobs Manifest
3 april 2018

Op 3 april 1878 behaalde dr. Aletta Jacobs haar bul aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was daarmee de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie mocht afronden. Jacobs streed haar hele leven voor meer rechten voor vrouwen, voor een beter toekomstperspectief en voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Inmiddels zijn we 140 jaar verder en zien we dat we er nog (lang) niet zijn als het gaat om de positie van vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een handicap en LHBT’ers in Nederland.

Krap de helft van de vrouwen is economisch zelfstandig, en vooral vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond en jongeren zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in overheid, bestuur en bedrijfsleven. Dit kan en moet anders, want een samenleving met meer diversiteit en kleur loont. Dit thema hoort daarom hoog op ieders agenda te staan.

Vandaag focussen we ons met het Aletta Jacobscongres specifiek op het versterken van de positie van vrouwen in Noord-Nederland.

Met het ondertekenen van dit Aletta Jacobs Manifest bekrachtigen we dat we diversiteit in al haar verschillende vormen in onze regio - gezamenlijk en versneld - willen bevorderen.

We zijn ons bewust van de urgentie, met name in Noord-Nederland
en zetten ons in om bewustwording te vergroten.

We formuleren concrete streefcijfers en beoogde resultaten
en werken samen om deze te behalen.

We initiëren en stimuleren activiteiten die diversiteit bevorderen
zowel binnen als buiten onze organisatie.

En maken deze zichtbaar.

Ondertekend door

Namens het onderwijs: Wim van de Pol, lid College van bestuur Noorderpoort, en Frank Nienhuis, Sr. policy advisor HR-strategy Rijksuniversiteit Groningen
   
Namens het bedrijfsleven: Alfred Welink van VNO-NCW MKB Noord /bedrijfsleven, mede namens JNO, en Henk Eggens, directeur Noorderlink

Namens politiek en bestuur: Mattias Gijsbertsen, wethouder Gemeente Groningen, en Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen (afwezig op 3 april)

Topvrouwen Nederland/Talent naar de top: Yelly Weidenaar, directeur Talent naar de Top

_______________________________________________________________________________________