Hoe een proeverij een congres werd

Een interview met Henniëlle Dam en Ciska Vreede

Al sinds het begin van haar bestaan organiseert Noorderlink jaarlijks vele gratis ‘proeverijen’. Dat doen we dit jaar anders. De proeverijen krijgen voortaan een plek in een congres. Om te beginnen op 28 maart het gratis congres over diversiteit en inclusie. Maar een congres is nogal iets anders dan een proeverij! Hoe zit dat en waarom eigenlijk? Ik vraag het aan Henniëlle Dam, manager events & communicatie bij Noorderlink en Ciska Vreede, projectleider van dit eerste congres.

Waarom stopt Noorderlink met de proeverijen?

Henniëlle: ‘In de afgelopen corona-periode hebben we jaarlijks 150 tot 180 events georganiseerd over zeer uiteenlopende onderwerpen. Maar liefst 12 HR-thema’s lieten we aan bod komen. En hoewel we veel mensen daar een plezier mee hebben gedaan, merkten we zelf ook wel dat er behoefte was aan meer focus. Dus het concentreren van het aantal thema’s in een jaar en ook het concentreren van het aantal momenten waarop je bijeen komt, want mensen moeten toch altijd weer een plek in hun agenda zien te vinden. Daarom nu vier congresdagen waarin plaats is voor de proeverijen. En per congresdag een 1 thema. Dat zijn dus nog maar vier data die je in je agenda hoeft te blokken. En we weten ze nu al! (zie onderaan dit artikel).’

Maar is een congres niet iets heel anders dan een proeverij?

Henniëlle: ‘nee absoluut niet. Het draait ook bij de congressen nog steeds om kennis delen en uitwisselen en netwerken. Vooral voor dat laatste is een congres ook nog ‘s veel meer geschikt. Je kunt je met elkaar sterk maken voor een thema. En nog steeds geldt dat het gratis is voor medewerkers van aangesloten organisaties en van samenwerkingspartners. Natuurlijk zijn ook mensen van niet aangesloten bedrijven welkom, alleen vragen we van hen wel een vergoeding.’
Ciska: ‘En er wordt niet alleen maar kennis geconsumeerd op de congressen. Er wordt ook in de activiteiten interactief gewerkt en van je gevraagd dat je meedoet en mee denkt. Daarnaast maken we ook zeker gebruik van de talenten die in de aangesloten organisaties aanwezig zijn. Dus als iemand met één van de thema’s iets heeft, hierover zijn of haar kennis wil delen of daar ideeën over heeft, laat het ons weten. Elk idee, elke bijdrage en elk voorstel is welkom!’
Henniëlle: ‘Wat wel een verschil is, is dat we meer in kunnen zetten op de beleving.’
Ciska: ‘Ja bij dit eerste congres gaan muzikanten van het Noorderpoort tussendoor muzikale intermezzo’s verzorgen. Maar ook een gezamenlijke lunch draagt daaraan bij en niet te vergeten de locatie. Dat is nu het Kielzog en verschillende ruimtes van de gemeente Midden-Groningen.’

En dat eerste congres heeft als thema ‘Diversiteit en inclusie’. Hoe kiezen jullie de thema’s van de congressen?

Henniëlle: ‘De thema’s komen voort uit dat wat er bij de aangesloten organisaties speelt. Zoals Noorderlink eigenlijk altijd werkt. Het zijn vragen uit de organisaties. Voor Diversiteit & Inclusie geldt ook nog dat Noorderlink 2 jaar geleden de Charter ‘Diversiteit en inclusie’ heeft ondertekend en zich daarmee heeft gecommitteerd om het onderwerp te blijven agenderen. Ook deze keer is ondertekenen van de Charter door een aantal bedrijven een onderdeel van het programma.’
Ciska: ‘En de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland heeft 5 jaar geleden al iets soortgelijks gedaan. Een aantal partijen heeft toen het Aletta Jacobs Manifest ondertekend en de resultaten daarvan gaan zij nu aan ons terugkoppelen.’

Want diversiteit en inclusie zijn nog steeds niet een vanzelfsprekendheid?

Ciska: ‘Nee, het is iets waar je aan moet blijven werken. We zijn bijvoorbeeld van nature geneigd mensen aan te nemen die op ons lijken. Dat is dus iets wat je steeds weer moet zien te tackelen. Maar een diverse organisatie biedt zoveel meer voordelen. Zo’n bedrijf levert betere producten, is innovatiever en het wordt aantrekkelijker gevonden door nieuw personeel. Verschillende perspectieven geven gewoonweg een bredere kijk op vraagstukken en situaties.’

Dus een hele dag voor diversiteit en inclusie

Ciska: ‘Ja van 10 tot 4. We gaan veel kennis opdoen en ervaringen uitwisselen en dat met voldoende ontspanning en de nodige netwerkmomenten.’
Henniëlle: ‘En wat we niet moeten vergeten: de losse proeverijen zijn hiermee wel verleden tijd, maar er zijn nog veel andere activiteiten die naast de vier congresdagen gewoon door blijven gaan. Onze leergangen bijvoorbeeld en ook de activiteiten van Traineelink en Younglink. Kortom wel onze agenda en nieuwsbrief in de gaten blijven houden!’

De 4 thema-congresdagen in 2023, om alvast in je agenda te blocken:
28 maart - Diversiteit & Inclusie
6 juli - Leiderschap
12 oktober - Duurzame inzetbaarheid
28 november - Talent en de toekomst

Philip Smits