Met je 'skills’ een nieuwe baan vinden

Straks zoeken we geen werk meer met opleiding en werkervaring, maar op basis van vaardigheden

Stel je voor je zit je stinkende administratieve, technische of logistieke best te doen maar je baan wordt in jouw sector volledig weg-geautomatiseerd. Of je bent zo’n sector en je hebt een wanhopig tekort aan gekwalificeerde mensen. Of je komt maar niet aan de bak met dat diploma dat je 15 jaar geleden hebt gehaald. Herman Miedema, founder van ‘dit-WERKt’ is zijn stinkende best aan het doen om dergelijke problemen aanzienlijk te vereenvoudigen.

‘dit-WERKt’ is sinds enige tijd gevestigd in de voormalige drukkerij van J. B. Wolters in de Akkerstraat in Groningen. Samen met 3 collega’s ‘bewonen’ ze enkele van de ‘losse cabines’ die door de renoverende architect onder het gerestaureerde sheddak zijn geplaatst. Ooit werkten er in die voormalige drukkerij 300 mensen. Een deel van die functies zal ondertussen niet meer bestaan, gezien de automatisering en de vele digitale uitgaven die Wolters’ opvolger Noordhoff tegenwoordig doet. En dat is eigenlijk wel heel illustratief voor het belang van het werk dat Herman Miedema en zijn collega’s hier doen. Maar wat doen ze dan precies?

Hoe het begon

Herman startte dit-WERKt in 2014 om mensen op zoek naar werk, meer zelfstandig werk te kunnen laten vinden. Samen met de FNV deed hij toen een pilot om mensen die in hun eigen sector geen werk meer konden vinden, werk in een andere sector te laten vinden. Hij deed dat samen met beroepenkundige Siebren Graafsma. In die tijd was er best wel veel werkeloosheid. Onder andere bij verzekeraars werd veel administratief personeel overbodig en er waren ook faillissementen en reorganisaties. Siebren Graafsma had de beschikking over een vaardigheden-database. In dat project deden ze daar toen veel ervaring mee op. Ze hielpen mensen om hun vaardigheden in kaart te brengen en dan te kijken in welke andere sectoren die vaardigheden gevraagd werden. En daarmee zijn de contouren van wat ‘dit-WERKt’ doet, al aardig zichtbaar.

‘Ik ben met dit werk gestart om mensen die werk
zoeken meer zelfstandig werk te laten vinden.’

Is het nu nog zo dat een werkzoekende met een diploma en een partij werkervaring aan komt zetten. Dat kan dus ook anders. Diploma’s zijn vaak al behoorlijk verouderd en zeer beperkt in het aangeven wat iemand precies kan. Hoe vaak wordt nu al niet alleen maar naar onderwijsniveau gekeken. Werkervaring is vaak al een stuk relevanter, maar is dan beperkt tot de bedrijfstak waarin iemand werkzaam is geweest. Bovendien is het niet gekwalificeerd.

Matchen op vaardigheden

Het ligt eigenlijk ook wel heel erg voor de hand, op vaardigheden matchen. Of in goed engels: ‘it’s the skills stupid’. Maar hoe doe je dat vervolgens? Het project met Siebren Graafsma liep in 2017 af. De database waar zij mee werkten had een nadeel: er moest geld mee worden verdiend. Het was geen open dataset. Herman werkte bovendien voor publieke instellingen en wilde niet de markt hoeven monopoliseren met een eigen database. Daarom kwam het wel heel mooi uit dat rond die tijd de skills-database van de Europese Unie beschikbaar kwam, Esco genaamd. Esco is een openbare database die bovendien in heel Europa kon worden ingezet.

En toen was het eigenlijk vrij simpel: ze bouwden een matchingtool. Een eenvoudig en robuust systeem: jij vertelt wat voor werk je hebt gedaan. Het systeem extraheert vervolgens de skills die daarbij horen en op basis van de skills zegt het wat voor functies nog meer voor jou geschikt zijn.

‘Algemene arbeidsmarktdata
persoonlijk maken. Dat is wat wij doen.’

Dus stel je bent je hele leven kapper geweest, maar nu, om wat voor reden dan ook, kun je niet meer lang op je benen staan en kun je dat vak dus niet meer uitoefenen. De matchingtool ziet dan de skill ‘klantcontact’ en gaat vervolgens op zoek naar beroepen waarin klantcontact een belangrijke component is. Het vindt bijvoorbeeld een functie in een klantcontactcentrum. En misschien is het geen volledige match. Dan geeft de tool ook aan welke skills er nog ontbreken en nog moeten worden aangeleerd.

Het kwalificeren van skills

Nou en dan ben je er, zou je denken. Niks meer aan doen! Zo eenvoudig ligt dat ook weer niet. ‘dit-WERKt’ had wel een groot voordeel toen het op aanbestedingen aankwam. Zij wonnen de aanbesteding van het project House of Skills van de Metropoolregio Amsterdam omdat ze als eerste de hele Esco dataset al hadden geïntegreerd in hun systeem. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam bouwden ze vervolgens een platform.

Voor een zo optimaal werkend platform is het van belang om een werkzoekende zelf de lijst met skills te laten beoordelen. Heeft hij of zij ook daadwerkelijk de skills die bij zijn oude functie horen? En minstens zo belangrijk: wil de persoon in de toekomst nog wel iets met een specifieke skill. Dat is ook waar dit-WERKt voor staat: algemene arbeidsmarktdata persoonlijk maken. Bij een zo persoonlijk mogelijk skillsprofiel een zo persoonlijk mogelijke vacature en/of opleiding vinden.
Voor de werkgeverskant geldt hetzelfde. Ook daar kan een werkgever aan een vacature de verlangde skills toevoegen. De matchingtool kent dus meerdere niveaus. Er is de automatische skills toekenning en vervolgens de verfijning door de werkzoekende en de werkgever.

Samenwerking in het noorden

Met de matchingtool zal dit-WERKt moeten concurreren met soortgelijke systemen. Wat dat betreft is Herman blij met de samenwerking hier in de noordelijke regio: ‘Ik ben zo blij dat we het hier ook echt regionaal kunnen integreren, ook omdat ik het gevoel heb dat mensen elkaar al zo goed kennen, dus er is al een netwerk van partijen die gewend zijn om samen op te trekken’. Want behalve een matchingtool maakt dit-WERKT voor Talent in de Regio een platform geschikt voor verschillende frontends, dat vraag en aanbod van verschillende partijen bij elkaar brengt. Op dit moment zijn dat New Energy Coalition, Noorderlink, Talent in de Regio, Make it in the North, Vakland het Hogeland, de NOM en Wurk (WRK.FRL) in Friesland. Elk met zijn eigen digitale frontend. Zo spreekt de matchingtool straks de verschillende groepen in hun eigen niche of sector aan.

‘Ik ben zo blij dat we het hier ook echt regionaal kunnen integreren, ook om dat ik het gevoel heb dat mensen elkaar al zo goed kennen, dus er is al een netwerk van partijen die gewend zijn om samen op te trekken.’


De toekomst

Herman Miedema verwacht, gezien de wereldwijde ontwikkeling, dat we naar een skillsgerichte arbeidsmarkt gaan. De voordelen ervan zijn onmiskenbaar. Het overstijgt de vaak geïsoleerde arbeidsmarktsectoren. Het kan bovendien discriminatie verminderen. Dat is helemaal interessant in het licht van de nieuwe wetgeving die in de maak is en die van de werkgever vraagt om aan te tonen dat er objectief personeel wordt geworven. Skillsbased kan dan de oplossing zijn. En arbeid verandert steeds sneller, functies verdwijnen. Dan helpen skills en inzicht in de benodigde skills om grote transities makkelijker te maken. Zowel voor werkgevers als voor werknemers en het onderwijsaanbod.

Een belangrijke uitdaging

Is het dan allemaal piece of cake? Er is nog wel een heel belangrijke uitdaging volgens Herman: het ook nog simpel houden: ‘Een mkb-werkgever met maar 6 personeelsleden heeft misschien 1 keer in het jaar een vacature en die moet dan wel het systeem begrijpen en dat geldt ook voor de werkzoekende die wat minder digitaal onderlegd is.’ Die gebruikt bijvoorbeeld alleen de automatisch aan een functie toegekende skills. Dat is dan iets meer de botte bijl, maar altijd nog een stuk geavanceerder dan zoals het nu gaat. En zo ben je ook weer terug bij het uitgangspunt van Herman: mensen op zoek naar werk zo zelfstandig mogelijk werk te laten vinden.

Philip Smits