Resultaten onderzoek RUG, UzK & MT

Janka Stoker en Harry Garretsen van de Rijksuniversiteit Groningen en Joris Lammers van de Universiteit van Keulen hebben samen met MT een onderzoek onder 750 Nederlandse respondenten uitgevoerd naar leiderschap in crisistijd. Het onderzoek is uitgevoerd tussen half april en half mei 2020.

Lees de resultaten in drie artikelen.