Voorlichtings-bijeenkomst participatiewet

Drie jaar geleden zijn we begonnen het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking uit te breiden. Bij de start (in 2015) heeft Noorderlink samen met UWV en de gemeente Groningen informatieve bijeenkomsten georganiseerd over het hoe en waarom van de banenafspraak. Inmiddels zijn we in Groningen, Friesland en Drenthe 4500! extra banen verder. Het gaat dus behoorlijk goed. Tijd om eens stil te staan bij de manier waarop we dat voor elkaar hebben gekregen. En daarna gaan we ook weer door, want onze opgave is nog niet klaar en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving staan niet stil.

We nodigen jullie van harte uit om met het UWV, de gemeente Groningen en met andere Noorderlinkorganisaties bij te praten op woensdag 18 april 2018 

Het programma

Plenair (09:15 - 10:15 uur)

  • Opening 
  • Presentatie door Wim Ravenshorst (Werk in Zicht)  
    Overzicht van de actuele resultaten en ontwikkelingen in de regio Groningen, Friesland en Drenthe. Informatie over de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Aan de orde komen bijvoorbeeld de toekomstige overgang van loonkostensubsidie naar loondispensatie, het loonkostenvoordeel en het quotum voor overheidswerkgevers.
    Let op, heb je hier veel vragen over, geef je dan op voor de vraag en antwoord keuzesessie.
  • Presentatie door John Dollenkamp (AWVN) van de uitkomsten van het recente onderzoek naar de behoefte aan een arbeidspool door John Dollenkamp (AWVN)

Keuzesessies (10:15 - 11:35) er kunnen twee sessies gekozen worden uit de onderstaande drie onderwerpen:

  • 'Het creëren van functies en banen' door een specialist van Werk in Zicht. 'Tips en een praktijkvoorbeeld' door Erik Bijker (clustermanager bouw & facilitair UMCG).

  • 'Vragen en antwoorden uit de praktijk' door Wim Ravenshorst (Werk in Zicht). Mogelijkheid om al je vragen en knelpunten voor te leggen. Bijvoorbeeld vragen over de gevolgen van de wet tegemoetkomingen loondomein, loondispensatie en alle andere zaken. Wellicht is dit onderdeel ook interessant voor andere collega's binnen je organisatie (op het gebied van financiën).

  • In gesprek met John Dollenkamp (AWVN) over de uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte aan een arbeidspool en de wijze waarop het vervolg vorm gegeven kan worden.

 Afsluiting: 11:40 uur

Aanmelden

Hebben jullie vooraf zaken die je aan de orde wilt stellen of wil je zelf een goede aanpak presenteren, laat het ons dan weten!