Proeverij: Zinvol leiderschap

Zinvol leiderschap gaat een stap verder dan persoonlijk leiderschap. Hoe krijg je niet alleen jezelf, maar een groep mensen in beweging, op een betekenisvolle manier? Hoe leid je naar een duurzame, rechtvaardige samenleving?

We leven in een tijd waar we niet meer vanzelfsprekend kunnen putten uit gewende patronen. De toekomst is ongewisser dan ooit en we kunnen haar niet stoppen, wel mede-vormgeven. Dit vraagt om leiderschap dat vanuit een moreel kompas leidt, verbondenheid en autonomie in balans houdt en stapsgewijs stukjes oplossingen co-creëert.

Ontdek hoe je als (toekomstig) leider vanuit de bedoeling kunt werken. Leer, misschien bij gebrek aan rolmodellen, hoe je gebruik kunt maken van de wijsheid van de stillen, de andersdenkenden, de welwillenden. Wissel uit met gelijkge’zin’de leiders en zet deze inzichten om in jouw praktijk. Zinvol leiderschap duurt het langst.

De gidsen

Mariska Wegink

Mariska Wegink is partner bij Buro Waai en voelt zich thuis in het brede spectrum van mens en organisatie. Volgens Mariska vraagt dit tijdperk om anders werken: zinvol werken! Ze ziet en ervaart wat zinvol werken individuen, organisaties én de maatschappij in het geheel brengt. Daarom zet ze zich graag in voor mensen die met zinvol leiderschap het verschil durven en willen maken. Zelf is ze dit avontuur ook aangegaan samen met het team waar ze teamcoach was, haar ervaringen deelt ze graag. Overal brengt Mariska haar brede ervaring als coach, trainer en adviseur én haar kennis en visie op diverse duurzame inzetbaarheid thema’s mee.

Alexandra Sfintesco is organisatiepsycholoog en partner van Buro Waai. Ze is een snelle, creatieve denker, een langzame lezer en is erop uit mensen écht te zien en te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat doet zij met diverse petten op: als bevlogen professional, als toezichthouder in het speciaal onderwijs, als werkgever van impact-gedreven-ondernemingen en als avontuurlijke moeder. Voor haar hangt alles samen: individuen, teams, organisaties en de maatschappij. Sterker: ook volwassenen beschouwt zij als groot geworden kinderen die behoefte hebben aan ‘wortels en vleugels’.

Aanmelden