Transitiecirkel en de principes van Secure Base Leadership

door Anne Marieke Kussendrager

Veranderingen spelen als een rode draad in ons leven. En toch blijft veranderen vaak lastig en duren veranderprocessen lang of mislukken. Door inzicht te krijgen in de processen die spelen (en er mee werken) ontstaat ruimte voor groei en succes.

Enerzijds gaat het bij verandering om anders doen, anders samenwerken, een team worden. Dit kan op basis van Secure Base Leadership, waarbij vertrouwen in jezelf en anderen centraal staat. Als er vragen spelen als: Hoe kan een team op basis van vertrouwen en uitdaging tot nieuwe stappen komen? Hoe kun je, zowel als leidinggevende maar ook als collega, een Secure Base zijn voor je medewerker en je collega als ook voor jezelf?

Als coach heeft Anne Marieke Kussendrager veel ervaring met het begeleiden van personen en organisaties die te maken hebben met ingrijpende veranderingen. Zodoende kan ze met kennis van zaken vertellen over de inzet van de Transitiecirkel en Secure Base Leadership bij het omgaan met verandering.

De Transitiecirkel

De transitiecirkel geeft de thema’s weer die spelen bij het proces van verandering. Enerzijds gaat de cirkel over de ‘hechtingsbeweging’, de manier waarop wij met elkaar willen en kunnen samenwerken. Anderzijds gaat de cirkel ook het thema ‘afscheid nemen’, waarbij verandering altijd sprake van is. Hier spelen belangrijke thema’s ‘rouwen’ en ‘betekenis geven’ die vaak onderbelicht blijven. Vaak is tijdsdruk een argument maar veelal speelt er ook angst en is er alleen de gedachte dat er vooruit gekeken moet worden. Terwijl juist het aandacht geven aan deze thema’s ruimte geeft vóor en ook input geeft áan het succesvol worden van de verandering. De cirkel biedt houvast om veranderingen te begrijpen en vorm te geven.

Secure Base Leadership

‘Een secure base is een persoon, plaats, doel of object dat ons een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft. Het biedt een bron van inspiratie en energie voor uitdaging, onderzoek, het aangaan van risico’s en het zoeken van nieuwe uitdagingen’ - George Kohlrieser.

Secure Base Leadership is onlosmakelijk verbonden met de thema’s van de Transitiecirkel. Een Secure Base kent de bronnen van eigen handelen en kan daardoor vertrouwen geven, veiligheid bieden en ook uitdagen en stimuleren.

Toepassing bij Duurzaam inzetbaar en anders samenwerken

Bij verandering gaat het niet alleen om een nieuwe richting, maar ook altijd om iets achterlaten en dus afscheid nemen. Aan het thema ‘duurzaam inzetbaar’ zijn de thema’s ‘afscheid nemen’, ‘rouwen’ en ‘betekenisgeving’ onlosmakelijk verbonden. Juist het onderkennen van en het werken met deze thema’s geeft ruimte voor ontwikkeling.

Bij beide onderwerpen spelen alle thema’s van de Transitiecirkel. ‘Anders samenwerken’ gaat immers ook over het oude afsluiten, betekenis geven (wat was zo van waarde en wat nemen we mee, wat laten we achter... ) en ‘Duurzaam inzetbaar’ gaat ook over hernieuwd contact maken in een nieuwe situatie, andere manier van werken.... Welke oude waarden zijn bijvoorbeeld belangrijk om mee te nemen en wat weerhoudt ons (onbewust) om weer in de nieuwe situatie te stappen?

Over de trainer

Anne Marieke Kussendrager
http://www.creatief-leven.nl/

Deelnemers: 8-16 personen
Locatie: Hanze Plaza (Boardroom)
09.00 uur inloop
09.30 uur aftrap (koffie en thee in de zaal)
11.00 uur einde

AANMELDEN