Proeverij: Privacy college AVG/GDPR

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) stellen nieuwe en hogere eisen aan de privacy van de gegevens van je werknemers. In een enthousiast betoog leidt privacy manager Rob Platteel je, met aansprekende voorbeelden, in hoofdlijnen door de nieuwe wetgeving. Hij behandelt de risico’s en de maatregelen die je moet en kunt treffen inzake deze privacywetgeving om zo de steeds maar toenemende bedreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Je krijgt inzicht in waar jouw organisatie staat ten opzichte van de AVG en wat je nog kan en moet inrichten op het gebied van privacy documentatie, bewustwording en protocollen. 

Rob Platteel
Privacy proeverij

Rob Platteel is als privacy manager (opgeleid door Instituut Frijlande (Post HBO))  en trainer werkzaam vanuit zijn eigen bedrijf Pprotectum.

“Via een intensieve workshop neem ik de stakeholders van een organisatie mee in de privacywetgeving en met name wat dit voor hen betekent. Protocollen, inventarisatie, maatregelen, alle vereiste documenten maar ook de bewustwording neem ik daarin mee. Zo ontstaat er een goed beeld van waar de organisatie staat ten opzichte van de AVG/GDPR en welke acties zij daarin nog moeten ondernemen.  

De uitkomst is vaak een plan van aanpak inclusief benoemde prioriteiten. Wanneer gewenst begeleid en adviseer ik deze bedrijven in dit proces.”

Inloop 14.00 uur
Start 14.30 uur
Einde 16.30 uur

Deelnemers: 30
Door: Rob Platteel

Aanmelden