Proeverij: Paradoxaal Leiderschap (Extra plaatsen!)

Beeld: Sytske Miedema

Spanningsvelden en dilemma’s op een slimme manier benutten

Hoe kun je als als leidinggevende of professional effectief en inclusief omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s? Hoe kun je (ogenschijnlijke) tegengestelde visies, waarden, belangen en benaderingen met elkaar verbinden?

Inhoud
Je klant vraagt een unieke aanpak, maar de organisatie wil vooral werken volgens gestandaardiseerde processen. Je wil dat je teamleden zich strikt houden aan de regels en procedures, maar ook dat ze lef en ondernemerschap tonen. Je wil snelheid maken in je verandertraject, maar ook alle stakeholders betrekken. Je wil winst maken en tegelijkertijd duurzaam omgaan met mens en milieu.

Je wordt als leider, manager en als professional dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. Je voelt daarbij vaak de noodzaak om een ‘eenduidige keuze’ te maken want dat geeft duidelijkheid en houvast. Maar is dat wel nodig… en leidt dit wel tot effectieve en duurzame oplossingen?

Paradoxaal leiderschap gaat juist over het benutten van de kracht van tegenpolen. Keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. Het effectief en inclusief kunnen omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het is een kunst die persoonlijk meesterschap en een krachtige werkrelatie vereist, waarin je echt het verschil kunt maken.
Hoe pak je dat aan?

In dit filmpje wordt een tip van de sluier opgelicht:

In deze proeverij wordt je meegenomen in de principes van paradoxaal leiderschap en uitgenodigd om deze toe te passen op je eigen leven en werk en op de spanningsvelden en dilemma’s van de organisatie in zijn geheel.

Aanmelden

 
Wanneer:  29 oktober
Waar: Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Tijd: Inloop 13:00
Aanvang 13:30


Over de trainers:

IvoBrughmans

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans is filosoof, politicoloog en managementconsultant gespecialiseerd in het herontwerpen en transformeren van dienstverlenende organisaties. Hij werkt vanuit Antwerpen en Utrecht en adviseert organisaties doorheen Europa. Het verbinden van tegenpolen loopt als een rode draad door zijn leven en werk: als filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen, als Belg werkzaam in Nederland en als rationalist vertrouwend op intuïtie.
In zijn vorige boek ‘De kunst van het paradoxale leven’ (Lannoo, 2013) werkte hij het ‘en/en’-perspectief uit als een radicaal alternatief voor onze huidige manier van (samen)leven. In zijn laatste boek ‘Paradoxaal leiderschap’ (Boom, 2016) past hij dit ‘en/en’-denken toe op bestuurlijke en organisatievraagstukken. Ivo geeft over dit onderwerp workshops, leertrajecten en inspiratiesessies.
Meer informatie op https://paradoxaalleiderschap.com
Ina Ahuis

Ina Ahuis is organisatieadviseur, docent en coach in het noorden van het land en werkt aan leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken. Ina is gespecialiseerd in de kracht van werkrelaties. Waarachtigheid en levenslust in organisaties ziet zij als onlosmakelijk verbonden. Ze laat zien hoe we er vaak zélf voor zorgen dat we dáár komen, waar we níet willen zijn. Ze helpt betrokkenen vraagtekens te zetten bij de eigen logica in denken en doen. Verkleint tegenstellingen en spanningsvelden door ze uit te vergroten en voluit te omarmen. Benadrukt dat we mensen zijn die met vallen en opstaan proberen te werken met het onbekende.
Meer informatie op: www.werkenmetdeonderstroom.nl / www.ahuis.com