Op de Koffie bij het kennisnetwerk HR Analytics

Met HR-analytics ‘Van inzicht naar Actie’

Praktijkvoorbeeld: meer vrouwelijke hoogleraren

Over HR-analytics is de afgelopen jaren al veel gezegd en geschreven. Hoe kun je als (HR) professional hiermee concreet aan de slag? Niketa Mukherjee en Frank Nienhuis van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) delen hun ervaringen op basis van een praktijkvoorbeeld.

De Nederlandse universiteiten hebben in 2015 met de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een prestatieafspraak gemaakt over het percentage vrouwelijke hoogleraren op 31-12-2020. Voor de RUG betekent dit 27% vrouwelijke hoogleraren, terwijl in 2015 het percentage vrouwelijke hoogleraren 19% bedroeg. Tijd dus voor actie, maar hoe en welke bijdrage kan HR hierbij leveren?

Tijdens het webinar vertellen Niketa en Frank hoe zij met behulp van HR-analytics, in combinatie met onderzoeken en literatuur, een vertaling hebben gemaakt naar concrete acties en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. Ze delen ook de “tips & tops” van de inzet van HR-analytics.

Start

Digitale inloop: 10:45 uur

Start: 11.00 uur

Locatie

Online via het YouTube kanaal van Noorderlink.

Doelgroep

Voor iedereen die meer wil weten over HR Analytics.

En wil je lid worden van het kennisnetwerk, stuur dan een mail naar

Aanmelden


Niketa Mukherjee werkt sinds 2016 als HR-analyticus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Als statisticus heeft zij in diverse functies gewerkt in verschillende landen India, Luxemburg en Italië. Voordat zij naar Groningen verhuisde heeft zij zeven jaar als HR-analyticus gewerkt bij de City Bank in New Delhi (India).
Als HR-analyticus concentreert haar werk zich op het cijfermatig inzichtelijk maken van de consequenties van bestaand en nieuw beleid rond thema’s als diversiteit, recruitment en performance management

Frank Nienhuis werkt sinds 2007 als beleidsadviseur HR-strategie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor heeft hij in diverse HR-functies gewerkt in de zakelijke dienstverlening.
Zijn werk focust zich op de volgende thema’s: performance management, diversiteit/gender balance en employer branding. HR analytics en Strategische Personeelsplanning zijn het fundament voor verdere beleidsontwikkeling binnen deze gebieden.