Seminar: Het spel van organisatie-vernieuwing

Seminar “Het spel van organisatie- vernieuwing; kun je improviseren beheersen?
 

Hoe creëer je speelruimte in grote organisaties? Op welke manier zorg je ervoor dat je verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegt, zonder dat de doelen uit het zicht raken? Tijdens dit seminar leren we van (jazz)muzikanten over het proces en de grondbeginselen van improvisatie om de analogie met - en de mogelijkheden van experimentele speelruimte in jouw organisatie te onderzoeken. 

Achtergrond

Systemische veranderingen van organisaties vragen om kleinschalige experimenteerruimte. Blauwdrukken bestaan immers niet en organisatiebrede veranderingsprocessen brengen de continuïteit in gevaar. Creativiteit is een voorwaarde voor innovatie. De menselijke factor staat daarmee centraal bij fundamentele of radicale verandering. De mindset van organisaties zit opgesloten in de systemen die gehanteerd worden. De experimenteerruimte vraagt daarom om het loslaten van de systemische condities en om ruimte voor spel. Spel wordt hier niet opgevat als gedachteloos entertainment, maar als ‘het anders doen’. Zo kan men spelen met rollen, processen, conventies en ontstaat er nieuwe ruimte.

>> Dit artikel van Peter Everts onderzoekt hoe improvisatie een positieve bijdrage kan leveren aan organisatievernieuwing. 

>> En/of lees hier het artikel over dit onderwerp in het Dagblad van het Noorden

Doel

Het doel van het seminar is om leidinggevenden een handreiking te bieden in het faciliteren van improvisatie en talent in hun organisatie, zonder de doelstellingen van de organisatie in gevaar te brengen.

Voor wie

Het programma is bedoeld voor managers, directies en bestuurders die daadwerkelijk willen investeren in een fundamentele verandering van hun organisatie-systeem. Het seminar is toegankelijk voor zowel medewerkers van Noorderlink-organisaties als voor mensen van andere organisaties.

Direct toepasbaar

Het symposium biedt tevens de mogelijkheid om een eventuele transfer naar de praktijk te begeleiden. De in de praktijk uitgevoerde experimenten kunnen onderling worden vergeleken zodat er uitwisseling van inzichten ontstaat.

Het seminar is een initiatief van Peter Everts, Ronald van Paassen en Gea Jaeggi, gefaciliteerd door Lykle de Vries/Noorderlink.

Prijs

€175,- per deelnemer, excl. 21% BTW, te voldoen per factuur
Inbegrepen in de prijs zijn een whitepaper, een videoverslag en een Toolkit om de opgedane inzichten in de eigen organisatie in de praktijk te brengen.

Datum

woensdag 15 juni 2016

Tijden

Inloop: 12.30 uur
Start 13.00 uur
Einde: 17.00 uur

Locatie

Vleugel F van de Biotoop
Kerklaan 30
9751NN Haren Gn

Aanmelden