Masterclass Good Governance


Deze masterclass wordt verzorgd door Philip Wagner en Sander Claassen

Het juiste doen in een complexe wereld

In deze Masterclass bieden we antwoorden, inzichten en dilemma’s die je aanzetten tot denken over de rol van goed bestuur in een wereld die in verwarring lijkt te zijn.

Ontwikkelingen in de ecologie, demografie en technologie leiden tot fundamentele veranderingen in de samenleving. Hoe besturen we de complexe vraagstukken die daarmee gepaard gaan en maken de de juiste keuzes voor een toekomst die bestendig is?

Deze vragen staan centraal in de Masterclass Good Governance. We kijken op globaal niveau welke algemene problemen spelen en hoe die zich verhouden tot ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau. We bespreken dat breukvlakken als gevolg van sociaal- economische, ecologische en technologische veranderingen niet alleen tot complexiteit leiden, maar ook het begin markeren van nieuwe strategische ruimte.

Maar hoe vullen we die ruimte in? Wat is goed bestuur in tijden van transitie en welke rol spelen ethiek en moraal daarbij? Hoe nemen we de juiste beslissingen en wat is eigenlijk juist? Hoe betrekken we anderen en welke modellen van governance passen daarbij? Hoe geven we ruimte aan innovatie en durven we te experimenteren?

Doelstellingen:

  • Het bieden van kennis en expertise van Governance
  • Inzicht krijgen op individuele bestuurlijke en strategische verhoudingsvraagstukken

Na het volgen van deze Masterclass:

  • heb je meer kennis en inzicht in maatschappelijke verhoudingsvraagstukken in een complexe samenleving;
  • heb je meer kennis en inzicht in rollen en verantwoordelijkheden op bestuurlijk en strategisch niveau;
  • kun je vanuit verschillende rolposities invulling geven aan hun positie in de maatschappelijke omgeving;
  • ben je in verbinding gekomen met andere organisaties en mensen uit het netwerk van Noorderlink en Younglink.

Doelgroep:

Iedereen die zich bezighoudt met verhoudingen in- en buiten zijn of haar organisatie. Voor professionals, ambitieuze en nieuwsgierige mensen.

Datum

Datum: donderdag 1 juli
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Locatie

Online

Kosten

geen

Aanmelden

Prof. drs. Philip Wagner 

Philip Wagner is algemeen directeur van Wagner & Company en ICUC hoogleraar Global Economy & Governance. In zijn denken en handelen als ondernemer staat de wereld centraal. Hij geeft economische en maatschappelijke analyses en geeft advies op het gebied van bestuur en strategie. Hij is een ervaren bestuurder en toezichthouder in zowel de publieke als de private sector. Philip neemt mensen graag mee op een kennisreis door de wereld en is in staat om abstracte concepten concreet te maken met aansprekende voorbeelden.

Sander Claassen - Vleugelspits met een missie.

Sport en bewegen is een metafoor in het leven van Sander Claassen. Je kunt hem typeren als een vleugelspeler en dus als iemand die anderen in positie brengt en ook zelf doeltreffend is. Sander houdt zich bezig met strategische en bestuurlijke ontwikkelingsvraagstukken. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de Governance Opleidingen voor Commissarissen & Bestuurders en Ondernemerschap met Visie. Hij stelt zichzelf tot doel deelnemers tot het uiterste uit te dagen met een curriculum dat kwalitatief hoogstaand is en maatschappelijke betekenis heeft. Sander is ambitieus, verbaal sterk en heeft veel ervaring in het politiek-bestuurlijke veld. Anderen in beweging krijgen en houden is zijn missie.