Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Hoe krap is de arbeidsmarkt aan het begin van 2022?

Hoe groot is het probleem voor de continuïteit van Noordelijke bedrijven en organisaties? Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers in uw organisatie zo lang mogelijk vitaal, scherp en succesvol te houden? Volg deze Masterclass van macro- naar microniveau.

Sprekers

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse (RuG) Jouke van Dijk behandelt de trends op de regionale arbeidsmarkt. Hij kijkt naar de ontwikkeling van vraag en aanbod, signaleert knelpunten en mogelijke oplossingen.

Klaske Veth is als lector Duurzaam HRM bij de Hanzehogeschool Groningen gericht op human capital binnen bedrijven. Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat werknemers meer betrokken, energieker en productiever worden? Hoe voorkom je verloop en verzuim?


Aanmelden

Als het kan, wordt het een hybride bijeenkomst. We hebben ruimte om fysiek zo’n 100 bezoekers te ontvangen en dit is online uiteraard onbeperkt.

Na afloop van het programma is er een informeel treffen met passende catering voor de fysieke bijeenkomst.

Wilt u hier bij zijn, laat het weten via  dan reserveren we een plek voor u. Nadere informatie over het programma volgt. Deelname is kosteloos. U kunt fysiek deelnemen, of online.


Meer informatie?

Kijk op www.duurzameinzetbaarheiddrenthe.nl voor meer informatie en maak desgewenst een afspraak met een van onze adviseurs via 0800-0151

LinkedIn groep:       https://www.linkedin.com/groups/12419445/

Deze Masterclass wordt u aangeboden door het project Duurzame Inzetbaarheid Drenthe in samenwerking met HanzePro en Noorderlink.