Lef'L Up! informatie-bijeenkomst

Kom proeven van het opleidingsprogramma van Lef'L Up! 

Ben jij je aan het oriënteren op een stap in je loopbaan? Of heb je gehoord van Lef'L Up! en wil je graag weten hoe het is om deel te nemen aan het opleidingsprogramma?
Je bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst, waar je kennis kunt maken met het opleidingsprogramma en de trainers van de NHL Stenden Hogeschool. Twee keer per jaar, in september en in januari, wordt er gestart met een 6-daags opleidingsprogramma. 

Wat is Lef'L Up!
Dit programma richt zich op de, met name MBO-geschoolde, medewerker van wie het werk verdwijnt of verandert in de toekomst. En op medewerkers die zich, vanuit de gedachte 'een leven lang leren', willen blijven ontwikkelen. 

De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties op HBO-niveau. Daarnaast is aandacht voor persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling; wie ben je, wat kun je en wat wil je? Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. 

Meer info

Voor wie is deze informatiebijeenkomst?
Voor medewerkers die zich willen oriënteren op een stap in hun loopbaan.

Aanmelden

Raymond werkt al drie jaar bij het DUO en vond het tijd voor een volgende stap: