Leergang: Zinvol Leiderschap

De toekomst komt eraan, we kunnen haar niet stoppen, wel mede-vormgeven. De ontwikkelingen gaan in rap tempo, maar kunnen nog verschillende vormen aannemen en uitkomsten geven. Door te leiden vanuit de toekomst kun je gewetensvol en zinvol met deze opgave omgaan. We willen met deze leergang bijdragen aan (toekomstige) leiders die vanuit de bedoeling willen werken. Hoe kunnen we de huidige ‘systeemwereld’ transformeren tot een dienstbaar instrument voor een nieuwe ‘leefwereld’? Dat is een vraag die regelmatig onderwerp van gesprek zal zijn.

Je ontdekt stap voor stap:

 •  Wat jouw werk en leven zinvol maakt en waar jij van betekenis wilt zijn
 • Wat je van en met anderen leert in een omgeving die continu transformeert
 • Hoe je patronen in je werk en de wereld kunt herkennen en doorbreken
 • Hoe jij anderen leidt naar een duurzame en zinvolle werkcultuur, bewust van de toekomst die naar ons toekomt
 • Hoe je de dynamiek van veranderingen kunt duiden en een crisis ook als kans kan zien
 • Hoe jij je morele kompas opnieuw kunt ijken
 • Hoe jij een beweging op gang brengt zodat jouw organisatie van betekenis is voor zichzelf en de wereld

Leiders van de toekomst

In deze zesdaagse trektocht verbind je jezelf en je werkomgeving aan de toekomst die op ons afkomt. We zoomen eerst samen uit. We starten bij jou als een uniek mens. Vervolgens kijken we naar jouw rol en persoonlijke opgave in jouw werk om daarna jouw plek en perspectief in een sterk veranderende samenleving te verkennen. Daarna zoomen we weer in. Vanuit het besef hoe de samenleving aan het transformeren is, komen we opnieuw uit bij jouw werkomgeving en de dynamiek die je daar waarneemt en ervaart. Tenslotte eindigt onze trektocht weer bij jezelf. Bij jouw ontwikkeling tot zinvol leider en de koers die je wilt uitzetten als leider van de toekomst. Zo doorlopen we een verkenningstocht in zes etappes met perspectieven op verschillende ‘hoogtes’. Vaak vertragen we even en genieten van het uitzicht en de vergezichten die je kunt verbinden met inzichten in jouw belevingswereld.

Wat ontdek je in deze leergang?

Weten waar je staat en welke kant je op wilt

Leiden vanuit de toekomst gaat verder dan persoonlijk leiderschap. Het vraagt om een open visie, lef en (zelf)vertrouwen om samen met anderen vorm te geven aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Snappen welke patronen ons drijven en beheersen (zowel in de leefwereld als in de systeemwereld) en hoe we bruggen kunnen slaan tussen theorie & praktijk, gemeenschap & individu, stabiliteit &beweging, polarisatie & verbinding en het verleden & de toekomst. En wat het vraagt om vanuit jouw vertrekpunt een zinvolle beweging op gang te brengen.

Leren van elkaar

Van jouw (leer)vraag maken we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Je wisselt veel uit met de andere deelnemers, een diverse samengestelde groep. De docenten doen actief mee en we presenteren sprekers die een andere kijk met zich meebrengen.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor leiders in de breedste zin van het woord, met name zij, die anderen in beweging
willen brengen om samen te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst. We denken daarbij aan:

 • Programmamanagers, kwartiermakers, aanjagers
 • Directeuren, managers, leidinggevenden
 • Projectleiders
 • Beleidsmedewerkers
 • NB Voor professionals op het gebied van mens en organisaties die interesse hebben in een meer concrete handvaten, bieden we ook de praktische training Zinvol Werken voor professionals aan

Het resultaat

 • Je leert hoe je anders kunt leiden vanuit je rol
 • Je ontdekt hoe je invloed kunt uitoefenen op zaken die er toe doen
 • Je begrijpt hoe je mensen koers-zoekend kunt motiveren en stimuleren
 • Je ervaart hoe je missie-gedreven kunt leiden
 • Je krijgt handvatten voor het scheppen van noodzakelijke orde én chaos in je organisatie
 • Je durft je missie en ambitie in je leiderschap te vertalen, “doen wat je zegt”
 • Je herkent en doorbreekt patronen bij jezelf, je werk en in de samenleving
 • Je creëert een zinvolle teamgeest en prestatie

Proces

Vooraf:
Na aanmelding ontvang je lesmateriaal en sturen we je een gewetensvolle vraag en een uitdaging.

Tijdens:
De leergang bestaat uit verdiepende kennis, onderlinge uitwisseling, praktische opdrachten en reflectie op je zelf en jouw omgeving. De inzichten kan je bewust in jouw werk toepassen. We werken met ervaren trainers en een deskundige spreker. Daarnaast gebruiken we de twaalf thema’s die gerelateerd zijn aan zinvol werken.

Afronding:
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname en heb je nieuwe, onvergetelijke contacten opgedaan. Je kunt ook lid worden van Netwerk Waai voor ontmoeting, werkmateriaal, en professionalisering.

Lees hier meer over het programma

De gidsen

 Mariska Wegink

Mariska Wegink

Mariska is partner bij Buro Waai en voelt zich thuis in het brede spectrum van mens en organisatie. Volgens Mariska vraagt dit tijdperk om anders werken: zinvol werken! Ze ziet en ervaart wat zinvol werken individuen, organisaties én de maatschappij in het geheel brengt. Daarom zet ze zich graag in voor mensen die met zinvol leiderschap het verschil durven en willen maken. Zelf is ze dit avontuur ook aangegaan samen met het team waar ze teamcoach was, haar ervaringen deelt ze graag. Overal brengt Mariska haar brede ervaring als coach, trainer en adviseur én haar kennis en visie op diverse duurzame inzetbaarheid thema’s mee.

 

Alenxandra Sfintesco

Alexandra Sfintesco

Alexandra is organisatiepsycholoog en partner van Buro Waai. Ze is een snelle, creatieve denker, een langzame lezer en is erop uit mensen écht te zien en te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat doet zij met diverse petten op: als bevlogen professional, als toezichthouder in het speciaal onderwijs, als werkgever van impact-gedreven-ondernemingen en als avontuurlijke moeder. Voor haar hangt alles samen: individuen, teams, organisaties en de maatschappij. Sterker: ook volwassenen beschouwt zij als groot geworden kinderen die behoefte hebben aan ‘wortels en vleugels’.

Erik van Zuidam

Erik van Zuidam

Erik heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug in de veiligheidssector. Zo was hij plaatsvervangend korpschef politie en directeur van Veiligheidsregio Groningen. De laatste jaren is hij toezichthouder in het speciaal en voortgezet onderwijs en geeft hij gastcolleges, workshops en lezingen over de dynamische samenhang tussen sociaal-maatschappelijke en organisatorische transformaties en de noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling in leiderschap en vakmanschap. Hij combineert daarbij altijd het perspectief van de ‘leefwereld’ met zijn praktijkervaringen.

Henk Jansen

Henk Jansen

Henk is in zijn loopbaan altijd bezig met dat wat mensen ten diepste drijft en vervult. Hij is steeds zoekende naar hoe hij daarin voor anderen en voor zichzelf van betekenis kan zijn. Inmiddels is Henk al 20 jaar coach voor een breed spectrum aan doelgroepen en ontwikkelvragen. Hij werkte 15 jaar als opleider/praktijktrainer bij de Academie voor Counselling en Coaching en werkt altijd vanuit twee motto’s: ‘In beweging komen vanuit nieuwe inzichten’ en ‘Waar gaat het nou echt om?’

Aanmelden