Interactieve kennissessie: implementatie van e-HRM

Op maandag 9 december a.s. organiseert Samenwerking Noord tezamen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Drenthe College en de Provincie Drenthe in het Provinciehuis in Assen een interactieve kennissessie over de (aanstaande) implementatie van e HRM in een aantal bedrijfs- en werkprocessen bij de Rijksuniversiteit Groningen en het Drenthe College.

‘e HRM: wat betekent deze vorm van digitalisering voor de bedrijfsprocessen & welke (interne) impact heeft dit?’ 

Programma

In 2014 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in eigen beheer het proces ter ondersteuning van het jaarlijkse Resultaat & Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) gedigitaliseerd. Tijdens deze kennissessie wordt u meegenomen in de ontwikkeling van het digitale systeem, de successen en vooral ook de geleerde lessen van dit proces. Daarbij wordt de ontwikkeling én implementatie van het R&O-gesprek belicht vanuit technologisch-, organisatiecultuur- en communicatieperspectief. Maar vooral ook de impact van keuze om in eigen beheer een systeem te ontwikkelen.   

Spreker namens de Rijksuniversiteit Groningen is de heer Frank Nienhuis. Frank werkt als HR-beleidsadviseur bij de afdeling Human Resources van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op de terreinen van het aantrekken van talent, diversiteit & inclusie. Frank gebruikt daarbij strategische personeelsplanning en people analytics als basis voor het ontwikkelen en monitoren van de effecten van het HR-beleid.


Transitie digitalisering bedrijfsprocessen bij Drenthe College

Op 1 januari 2020 gaat Drenthe College in 1 big bang over naar 1 bedrijfssysteem voor zowel HRM als Finance, in de maanden daarna volgen meer bedrijfsonderdelen zoals inkoop, CRM en facturering. De keuze is hierbij gevallen op AFAS. Tijdens de workshop nemen we u mee in de bestuurlijke overwegingen van deze keuze, de impact die dit programma intern heeft en wat we hier ook breder in onze digitaliseringsagenda mee beogen.
Mare Riemersma-Diephuis is lid van het College van Bestuur bij Drenthe College en was hiervoor HRM-directeur bij Noorderpoort waar ze vanuit een andere rol een soortgelijk proces heeft geïnitieerd. Alied van den Berg is HR-adviseur bij Drenthe College en nu projectleider HRM voor AFAS.

Drenthe College wil bijdragen aan een waardevolle toekomst voor studenten, werkveld, regio en zeker ook voor de medewerkers. Professionals maken hierin het verschil en constante ontwikkeling hoort daarbij; Daag jezelf uit. We kiezen voor 3 werkwoorden: vertrouwen, durven en groeien. Om dat uit te dragen en hoe dat vorm krijgt, lichten we graag nader toe in de presentatie.

Waar en wanneer

9 december 2019, Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 Assen
Inloop vanaf 08.00 uur, inclusief ontbijt. Start inhoudelijk programma om 08.45 uur.

Aanmelden en investering

Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden tot en met 4 december as via bijgaande link, http://bit.ly/ehrm-09-12 . We verzoeken eenieder hierbij aan te geven of je van het ontbijt gebruik wilt maken.

Voor leden van Samenwerking Noord is deze kennisbijeenkomst gratis. Niet leden van Samenwerking Noord zijn eveneens van harte welkom tegen een vergoeding van € 95,00 exclusief BTW per deelnemer inclusief ontbijt. Aanmeldingen van niet leden zijn pas definitief na opgave van het factuur- en/of postadres. Afmeldingen en/of ‘no shows’ na 4 december as worden, ook voor leden, gefactureerd tegen genoemd tarief.

 We ontmoeten jullie graag op 9 december as in het Provinciehuis in Assen!

Aanmelden