Hackathon 'Hack the Gap': Gelijke Onderwijskansen

Wat maakt dat je alles uit je opleidingen kunt halen wat er voor jou in zit? Welke omstandigheden in een leven, van baby tot en met de studententijd, zijn hierop van invloed?
Tijdens de hackathon “Hack the Gap” zoeken de deelnemers in diverse databestanden naar verbanden die antwoord kunnen geven op deze vraag.

Wie: Voor iedereen die zich verbonden voelt met of geïnteresseerd is in dit thema.


Doe mee, denk mee, help kansongelijkheid te verkleinen!

De gemeente Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseren samen met verschillende (onderwijs- en onderzoeks)instellingen de onderwijshackathon ‘Hack the gap: Gelijke onderwijskansen’.

Programma: 

1 maart:
De eerste dag gaan de deelnemers aan de slag met diverse databestanden om te zoeken naar verbanden binnen het thema ‘gelijke kansen in het onderwijs’. Met de beschikbare data kunnen verschillende invalshoeken benaderd worden, zoals de
thuissituatie, gezondheid en armoede, maar ook ontwikkelkansen en het labelen van kinderen op basis van hun (vermeende) talenten.

2 maart:
De tweede dag pitchen de teams hun bevindingen en wordt het winnende team bekend gemaakt. De teams worden hierbij ook beoordeeld op een plan van aanpak waarin staat hoe de bevindingen verder kunnen worden uitgewerkt. De drie winnende
teams krijgen een leuke prijs. Het team dat de eerste prijs wint kan daarnaast tot en met augustus 2019 een beroep doen op expertise en advies van o.a. de gemeente Groningen voor de uitwerking van hun plan.

Deelname:
Deelname aan de hackathon staat open voor docenten, studenten, scholieren, onderzoekers, programmeurs en data-analisten, ervaringsdeskundigen, (jeugd)artsen, enz. We werken in gemengde teams met verschillende expertises. Technische of inhoudelijke kennis is daarom niet vereist. Alle input is welkom, dus meld je nu aan!

Meer info en aanmelden