Corporate Governance

Noorderlink en PlasBossinade advocaten en notarissen nodigen u uit voor een seminar Corporate Governance.

De regels en normen voor goed bestuur, goed toezicht, checks en balances in de organisatie zijn volop in beweging. Ook zijn de afgelopen jaren diverse rechterlijke uitspraken gedaan waarin Corporate Governance een belangrijk thema was. Tijdens deze interactieve sessie bespreken advocaten Jan Leo de Hoop en Rens Nijdam onder andere:

  • het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen, waarin wordt voorzien dat wettelijke regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen ook gaan gelden voor verenigingen en stichtingen met een onderneming
  • de herziene Corporate Governance Code
  • de nieuwe Zorgbrede governancecode 
  • de Governancecode Woningcorporaties
  • Procedures zorg (Meavita) en woningcorporaties (Woonbron, Vestia, Rochdale), onderwijs (ROC Leiden)

Wij nodigen u graag uit om kosteloos dit seminar bij te wonen. Het seminar is alleen toegankelijk voor medewerkers van een Noorderlink organisatie.

Dinsdag 7 maart 2017
Locatie: PlasBossinade, Paterswoldseweg 804, 9728 BM Groningen
Kosten: Geen kosten

Timetable:
Inloop: 15.00 uur
Start: 15.30 uur
Einde: 17.00 uur met borrel

Aantal deelnemers: in eerste instantie 40 deelnemers

Trainers:
Jan Leo de Hoop 
Rens Nijdam

   

Aanmelden