Zorgcongres 'Governance in de Zorg'

Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening zorgcongres door dagvoorzitter de heer Rogier Elshout

Tijdens de plenaire bijeenkomst zullen de volgende sprekers ingaan op de navolgende onderwerpen:

Prof. dr. J.T. (Taco) van der Vaart (verbonden aan de RUG)
Prof. dr. J.T. (Taco) van der Vaart spreekt over de integratie en samenwerking in de zorg. Voor welke uitdagingen staat de zorg als het gaat om optimaal gebruik van schaarse middelen (bijv. personeel)? En welk beeld geeft de praktijk? Prof. Dr. Van der Vaart is professor en vakgroep voorzitter bij de RUG en is werkzaam op de vakgebieden operations management en gezondheidszorg.

Prof. dr. A.G.J. (Ate) van der Zee (Voorzitter RvB UMCG)
Prof. dr. A.G.J. (Ate) van der Zee spreekt op het Zorgcongres over samenwerkingen in de zorg in het algemeen, maar ook over samenwerkingen in Coronatijd. Hoe ga je als organisatie om met complexe externe factoren? Prof. dr. A.G.J. van der Zee trad in januari 2012 toe tot de Raad van Bestuur van het UMCG en is sinds november 2019 Voorzitter.

Dr. J.J.H. (Joep) Beckers (Manager toezicht Zorgaanbieders bij de NZa)
Namens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dr. J.J.H. (Joep) Beckers aanwezig op ons congres. Met zijn team houdt hij zich onder andere bezig met het toezicht op goed bestuur en de professionaliteit van de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Hij zal zijn visie geven op de toepassing van de Governancecode en eerste ervaringenmet de Wtza. Een exclusief kijkje in de keuken van de NZa.

15.15 uur Korte pauze

15.30 uur Break-out sessies

16.45 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden