Workshop: inclusief leiderschap

Op donderdag 26 november verzorgt Colourful People een workshop over inclusief leiderschap. De gratis workshop, geïnitieerd en gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN), wordt exclusief aangeboden aan managers in het Noorden die werkzaam zijn bij het Rijk of bij organisaties die zijn aangesloten bij Noorderlink en Samenwerking Noord.

Tijdens de workshop zal worden stilgestaan bij het vergroten van het bewustzijn op gebied van diversiteit en inclusie en het verkrijgen van meer inzicht in wat inclusie voor jou en je (collega) managers betekent. Daarnaast wordt ingezoomd op jouw rol als manager en wat je concreet kunt toepassen.

Interactieve opzet

De workshop is interactief van opzet. Naast het opdoen van kennis en voorbeelden over dit thema, zal er ook gelegenheid zal zijn om eigen ervaringen en dilemma’s te bespreken met collega’s. Jouw input als deelnemer, die je levert vanuit je eigen praktijk en ervaringen, zijn leidend. Om hier gericht invulling aan te geven ontvang je na aanmelding ter voorbereiding een korte vragenlijst.

Leerzaam

Ikram Choho en Tali Gross zullen namens Colourful People de workshop verzorgen. Onder hun begeleiding belooft het een doelgerichte en leerzame digitale bijeenkomst te worden. Colourful People is een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in diversiteit en inclusie en heeft hiermee al meer dan twintig jaar ervaring.

Belangrijk onderwerp

De workshop vormt de laatste in een reeks van workshops en webinars die SRN dit jaar organiseert rond het thema arbeidsparticipatie en inclusie. Niet voor niets wordt ook in het Noorden hierin geïnvesteerd. De ambitie van de Rijksoverheid is immers om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven. Bij dit streven vormt inclusie een belangrijk en actueel onderwerp.

Aanmelden

Wil jij meedoen aan de workshop op 26 november? Stuur een mailtje naar de samenwerkingrijknoord@rijksoverheid.nl . Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel geldt een maximum aantal deelnemers van veertig personen. Voor vragen over andere inspanningen vanuit SRN rond diversiteit en inclusie kan je terecht bij Tanja de Haan. Wil je informatie over noordelijk leiderschap en het betrekken van leidinggevenden bij noordelijke samenwerking? Neem dan contact op met Renée Schmidt.