Boekpresentatie - Heike Aiello

Boekpresentatie van het boek “Werken in organisaties” door Heike Aiello

Sommige boeken verdienen een feestje, “Werken in Organisaties” is zo’n boek. Organisaties worden steeds ‘platter’. Dat vraagt van de individuele medewerker een hogere mate van zelfredzaamheid en een groter zelfoplossend vermogen van teams. Hiervoor zijn andere communicatietechnieken en inzicht in de dynamiek tussen mensen nodig. “Werken in organisaties” is een onmisbare gids voor iedereen die voor het eerst in een organisatie aan de slag gaat. Het biedt een overzicht van de krachten die in organisaties spelen en helpt iedereen die begint met werken zich in een organisatie effectief te handhaven.

“Noorderlink is trots op haar goede relatie met Heike Aiello, die met het boek “Werken in organisaties” een waardevol handboek (en naslagwerk!) heeft geschreven voor iedereen die voor het eerst of in een nieuwe organisatie gaat werken.” - Lykle de Vries, programmamaker Noorderlink

Tijdens deze boekpresentatie laat Heike je ervaren hoe het is om echt samen te werken, en is er gelegenheid om haar te feliciteren met de publicatie van dit boek. Tevens wordt een exemplaar van het boek “Werken in Organisaties” aangeboden aan prof. Henk de Roest van de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), de locatie waar Heike het boek grotendeels schreef.

AANMELDEN