Symposium Vrouwen in Energie Noord-Nederland

Netwerken met kracht!

Vrouwen werkzaam in de energiesector van (noord-) Nederland komen op donderdag 19 mei samen in de Energy Barn van Groningen tijdens het symposium Netwerken met Kracht. Een middag vol inspirerende gastsprekers uit het werkveld, waarin het gedragsaspect van de energietransitie extra aandacht krijgt. Een thema dat past bij het IPCC-rapport dat begin april is verschenen.

Dagvoorzitter is Marjolein Lauret, bekend van o.a. RTV Drenthe. Het symposium wordt geopend met een interview met Janneke Hermes, CFO N.V. Gasunie en Marike Hoekstra voorzitter Vrouwen in Energie Noord-Nederland. In dit gesprek staat de uitdaging waar we voor staan in de energiewereld centraal. 

Daarna volgen twee key notes, die de energietransitie belichten vanuit onderzoek en beleid. Als eerste spreekt omgevingspsycholoog/onderzoeker Dr. Lise Jans (Rijksuniversiteit Groningen) over het betrekken van de burger bij de energietransitie. Want: waarom duurt die transitie toch zo lang? Zijn we als mens niet zo veranderbereid, of is het iets anders? Zouden bijvoorbeeld burgercollectieven misschien kunnen bijdragen aan het motiveren van de burger? Dit mentale aspect van de energietransitie komt ook terug in het verhaal van Karen Arpad, programmamanager Regio Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Nationaal Programma R(egionale) E(nergie) S(trategie). 

Karen Arpad schetst het overheidsbeleid op het gebied van energietransitie en hoe de regio’s dit beleid in de praktijk vertalen. Vanuit haar coördinerende rol voor de implementatie van regionale RES plannen, kan zij als geen ander vertellen hoe belangrijk het is om in mogelijkheden te denken. In dit geval volgens de principes van De Wereld van B, waarin men wil begrijpen wat decentrale, duurzame energie vraagt en welke principes hier aan ten grondslag liggen. Arpad neemt de bezoekers mee in haar werk aan de verbreding van het integrale afwegingskader, waarin nu ook participatie, ruimte, energie en bestuurlijke (on)mogelijkheden aan de orde komen.

Na deze twee key notes volgt een panel discussie over de kracht van netwerken, met Dina Boonstra van NV NOM, Anouk Creusen van 75inQ, Ingrid Klinge van New Energy Coalition en Alida Houwing namens Vrouwen in Energie Noord-Nederland.

Tenslotte kunnen alle aanwezigen in kleiner gezelschap verder praten met de sprekers in het programma en is er volop ruimte om te netwerken en ideeën uit te wisselen. Want: ook netwerken en uitwisselen draagt bij aan het versnellen van de energietransitie..

Aanmelden

Je kan ook een mail sturen naar bestuur@viennoord.nl met je naam, functie/bedrijf