Symposium Serious Gaming & HR

SYMPOSIUM SERIOUS GAMING & HR
Werk mee aan een vitale medewerker

NHL Stenden Hogeschool, Friesland Boeit, Jamzone en Noorderlink organiseren het symposium Serious Gaming & HR in het centrum van Leeuwarden. Met toonaangevende sprekers, interactieve lezingen, een playground met inspirerende en innovatieve serious games én een afsluitende borrel.

Met toonaangevende sprekers, interactieve lezingen, een playground met inspirerende en innovatieve serious games én een afsluitende borrel.

Blue Zones
‘Blue zones’ zijn gebieden waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Mensen die leven in ‘blue zones’ worden gemiddeld 90 jaar en vaak ouder dan 100 jaar. Hoe kan het dat deze mensen vitaler zijn en wat kunnen we hier als professionals van leren? Uit onderzoek blijkt dat het geheim zit in de alledaagse dingen die zij doen: zich omringen met de juiste mensen (right tribe), natuurlijke- en voldoende beweging (move naturally), goed eetpatroon en voedsel (eat wisely) en een goede kijk op het leven (right outlook).

Serious Gaming kan bijdragen aan het creëren van deze ‘blue zones’ binnen onze organisaties. Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het vermaak in een serious game dient om de beleving te versterken en daarmee ook de overdracht van informatie. Daartoe worden de doelen impliciet ingebouwd in het spel, zodat de speler volledig kan opgaan in het spelen. Serious Gaming wordt genoemd als dé toekomst als het gaat om het trainen van specifieke vaardigheden en kennis. Op het symposium ‘SERIOUS GAMING & HR’ worden de nieuwste kennis en ervaringen met u gedeeld. Experts vertellen over de voorwaarden van een goede serious game, hoe zo’n game te ontwikkelen en geven voorbeelden van huidige serious games die al in het werkveld ingezet worden.

Programma
13.30 Inloop
14.00 Playground
15.00 Opening
15.15 Keynote Hylke van Dijk
16.00 Lezing / workshop (Jelle Dijkstra, Bernard Maarsingh, .... )
16.45 Afsluiting
17.00 Borrel + playground

Georganiseerd door
Friesland Boeit in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool; lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht, lectoraat Serious Gaming, SiGaLab; Jamzone én Noorderlink.

Meer weten