Startbijeenkomst Mediatorspool

Ben je een interne mediator binnen een Noorderlink-organisatie: meld je aan voor deze online bijeenkomst!

In 2019 is binnen Noorderlink het Platform Mediation gestart. Het doel van dit Platform is om een netwerk op te zetten van medewerkers binnen Noorderlink-organisaties, die betrokken worden bij het oplossen van conflicten. Dit netwerk kan bestaan uit interne mediators, vertrouwenspersonen, HR-adviseurs, juridische adviseurs en bijvoorbeeld omgevingsmanagers. In het netwerk kunnen we kennis en kunde uitwisselen en opdoen.

Het Platform wil ook ondersteuning leveren aan de medewerkers van de aangesloten organisaties middels de Mediators-Pool (in oprichting): een netwerk specifiek voor opgeleide mediators van de Noorderlink-organisaties. Een mediator kan dan, als daar een verzoek toe komt, ingezet worden bij een andere organisatie.

Ben jij een opgeleide mediator? Dan kun je je opgeven voor deze pool.

Deze online-startbijeenkomst is de officiële aftrap van de Mediators-Pool. We zullen kennis maken, van MediatorsPool Brabant horen hoe zij op gang zijn gekomen, en met elkaar in gesprek gaan over de beste manieren waarop vanuit de Mediators Pool de medewerkers van de aangesloten organisaties ondersteuning kunnen krijgen.

Het programma:
09.00 uur start bijeenkomst
11.00 uur einde bijeenkomst (uiterlijk)

De bijeenkomst zal afwisselend opgebouwd zijn, er zijn momenten waarop de deelnemers in Break-Out groepen uiteen gaan, en er zal een presentatie zijn van een externe gast.

Aanmelden kan door te mailen naar , vermeld naam en contactgegevens. En wil je laten weten of je gebruik kunt maken van Zoom of Microsoft Teams of beide?