Privacy op de werkplek

Privacy op de werkplek en wat betekent de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie?

Op 1 januari 2016 is de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden terwijl per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking zal treden.

Advocaten Vivienne Verlinden, Martin Schiphorst en Damir Lacevic van PlasBossinade advocaten en notarissen zullen u aan de hand van de huidige wetgeving en de per mei 2018 in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming meenemen in het mijnenveld van de privacybescherming.

Met voorbeelden uit de praktijk, de wetsgeschiedenis en de rechtspraak krijgt u handvatten om uw organisatie op het gebied van privacy toekomstproof te maken.

Wij nodigen u graag uit deel te nemen aan dit seminar.

Dinsdag 7 februari
Locatie: PlasBossinade, Paterswoldseweg 804, 9728 BM Groningen

Kosten: Geen kosten voor de aangesloten organisaties

Timetable:
Inloop: 15.00 uur
Start: 15.30 uur
Einde: 17.00 uur met borrel

Aantal deelnemers: in eerste instantie 40 deelnemers

Trainers:

Damir LacevicMartin Schiphorst en Vivienne Verlinden

      

Aanmelden