Oproep: doe mee aan het HR-ANALYTICS kennisnetwerk

Op 21 november jongstleden hebben Samenwerking Noord, Noorderlink en NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord-Nederland een kennisbijeenkomst over HR Analytics georganiseerd. We hebben hier veel positieve reacties op ontvangen en willen hier graag, zoals al op 21 november aangekondigd, een concreet vervolg aan geven met het opzetten van een kennisnetwerk HR Analytics. Inmiddels heeft een aantal mensen zich hiervoor reeds gemeld.

Wil je actief bijdragen aan het verder ontwikkelen van HR Analytics in Noord-Nederland? Meld je dan uiterlijk 12 februari a.s. aan via onderstaande button. Hier kun je tevens aangeven welke vraag en/of kennis je wilt inbrengen. Na 12 februari a.s. inventariseren we (Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP) de ontvangen reacties en plannen we het vervolg. Houd hiervoor onder meer onze nieuwsbrief in de gaten.

Waarom dit kennisnetwerk?

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen naar meer “partner in business”, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “data gedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken. Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR-beleid en aanpalende gebieden. En zijn we steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. HR Analytics is één van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.

Meld je uiterlijk 12 februari aan via onderstaande button.