Opleiding: Lef'L Up!

De arbeidsmarkt verandert en vroeg of laat krijgt iedereen daarmee te maken. Door onder andere digitalisering worden er andere vaardigheden van je gevraagd.

Lef'L Up!

In het 6-daagse opleidingsprogramma leer je vaardigheden die aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er aandacht voor jou; wie ben je, wat kun je en wat wil je? Het programma levert direct meerwaarde op binnen je huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan.

Waarom Lef’L Up!?

  • Je neemt een kijkje bij zes grote bedrijven in het Noorden.
  • Je vergroot je netwerk.
  • Je bent bewuster van je plek op de arbeidsmarkt.
  • Je staat zelfverzekerder in je huidige baan.
  • Je bent klaar voor een volgende stap.
  • Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden.
  • Je ontvangt een door Noorderlink uitgegeven certificaat.

Voor wie

Voor medewerkers die werken in een functie op mbo-niveau van wie het werk verdwijnt of verandert. Of voor wie zich vanuit de gedachte ‘een leven lang leren’ wil blijven ontwikkelen. 

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma bestaat uit een kick-off bijeenkomst, zes opleidingsdagen, drie intervisiemomenten en een Talent Match.

Je krijgt in het opleidingsprogramma handvatten om regie te nemen op je loopbaan en te investeren in jezelf, zodat je mee kunt bewegen met de behoefte van jouw werkgever en de veranderende arbeidsmarkt.

Kick-off bijeenkomst
In de kick-off bijeenkomst maak je kennis met de medecursisten en de trainers. Er wordt ingegaan op de praktische zaken van het programma en op de meerwaarde van Lef’L Up!. Tijdens de bijeenkomst ontvang je een persoonlijke trainingsmap met informatie.

Dag één: Baas over je eigen loopbaan

Tijdens de eerste opleidingsdag ontdek je hoe jij kijkt naar jezelf, de ander en jouw loopbaan. Je onderzoekt hoe jouw huidige functie eruit ziet. Door ervaringsoefeningen ontdek je wat jouw energiegevers en energievreters zijn. 

Je gaat daarnaast ook nadenken over jouw loopbaan. Je gaat aan de slag met vragen als: Hoe ziet mijn functie eruit in de toekomst? Is dit dan nog wat bij mij past? Zo ja, wat moet ik dan ondernemen om de veranderende functie nog uit te kunnen voeren? Zo nee, wat wil ik dan? Misschien iets totaal anders? Dan zal ik misschien een opleiding moeten gaan volgen. Gelijk komen er misschien al belemmeringen naar voren. Veranderingen zijn soms best spannend.

Met behulp van de ‘7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap’ van Covey ga je ontdekken welke invloed jij hebt om regie te nemen op jouw loopbaan en welke stappen je hierin kunt zetten. Je leert hoe je op jouw eigen manier om kunt gaan met de veranderingen en baas kunt worden over jouw loopbaan.

Je leert te onderscheiden waar je wel en geen invloed op hebt en als je invloed hebt, hoe je dan de juiste acties kunt ondernemen. Dit is waardevol om stappen te kunnen gaan zetten in je loopbaan, maar ook waardevol in je huidige functie en in het dagelijks leven.

Dag twee: Ontdek wie je bent en waar je past

Op dag twee ga je ontdekken wie jij bent en wat je kunt. Er wordt een basis gelegd voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we door middel van interactieve oefeningen en werkvormen.

Over welke kwaliteiten beschik je? Wat zijn jouw goede eigenschappen? Hoe zit jij als persoon in elkaar? Ook ontdek je wat jij belangrijk vindt in je werk, loopbaan en leven. Waar hecht jij waarde aan?

Na deze dag ken jij je kwaliteiten en herken je in welk type functie je deze kwaliteiten goed kunt benutten. Met dit zelfinzicht ga je ook tijdens je huidige werk aan de slag. Je herkent waar jouw kwaliteiten goed van pas komen en onderzoekt hoe je deze het beste kunt inzetten. Daarnaast leer je hoe je je kwaliteiten kunt inzetten in een veranderende arbeidsmarkt.

Dag drie: Kom waar je wilt zijn

In de eerste twee opleidingsdagen heb je gekeken naar jezelf, de ander en jouw loopbaan. Tijdens opleidingsdag drie ga je ontdekken welke zelfverzekerde stap jij wilt gaan zetten in je loopbaan. Wil je weer gaan studeren, wil je een switch maken naar een ander beroep of organisatie of wil je je verder ontwikkelen binnen je eigen organisatie? Welke keuze je ook maakt, je krijgt te maken met uitdagingen onderweg.

Je leert tijdens deze opleidingsdag om via verschillende invalshoeken om te gaan met deze uitdagingen. Tijdens deze dag ga je samen met je buddy aan de slag om te leren van elkaars ervaringen. Je wordt gekoppeld aan een ‘maatje’ op basis van soortgelijke doelen die jullie delen. Samen ga je onderzoeken aan welke voorwaarden je moet voldoen om bij je doel te komen en wat je moet ondernemen om aan deze voorwaarden te voldoen. Je creëert hierdoor kennis en zelfvertrouwen om daadwerkelijk actie te ondernemen om te komen waar je wilt zijn.

Deze dag wordt ook een eerste, maar zeer belangrijke, aanzet gemaakt met het ‘zichtbaar maken van jezelf’. Samen met de groep wordt je LinkedIn profiel, zoals die zichtbaar is, besproken. ‘Vertelt’ het profiel wat jij duidelijk wilt maken aan de mensen en organisaties die jij nodig hebt om stappen te zetten in je loopbaan? Middels feedback en tips kun je je profiel nog sterker neerzetten. Indien je nog geen Linkedin profiel hebt, zullen we je op weg helpen om deze aan te maken.

Dag vier: Denk in mogelijkheden

Deze trainingsdag leer je hoe je ‘mind’ werkt en hoe je je ‘mind’ positief kunt beïnvloeden. We gaan aan de slag met verschillende methoden en technieken, zoals ‘mindfulness’ en ‘cognitive bias modification’. Wanneer je deze technieken onder de knie hebt, helpt je dit om mentaal sterk te staan in de aanpak van belemmeringen die jou in de weg kunnen staan om positieve stappen te zetten.

Tijdens deze dag wordt er aandacht besteed aan het omgaan met lastige situaties. Hoe pak jij een probleem aan en met welke brainstorm-tools kun jij dit aangaan. Je gaat daarbij aan de slag met je eigen casus. Door het naspelen, in kleine groepen, van je eigen ingebrachte casus leer je praktische oplossingen te vinden voor je belemmering of je eigen ingebrachte situatie middels diverse methodieken, werkvormen en brainstorm- tools. Je leert out of the box te denken om je lastige situaties op een andere wijze te gaan zien en te kunnen oplossen. Het leren van deze technieken helpt je om positief te blijven denken en actie te ondernemen om je loopbaandoelen te bereiken. Maar, ook zeker in je dagelijks leven zul je hier profijt van hebben.

Dag vijf: Maak jezelf zichtbaar

Je bent je bewust van jouw toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Nu is het aan jou om dit zichtbaar te maken aan de personen en organisaties die jou verder kunnen helpen in je loopbaan.

Je weet nu wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt. Tijdens opleidingsdag vijf ontdek je wat jou onderscheid van anderen en hoe je jezelf zichtbaar kunt maken.

Wat heb je allemaal nodig om een zelfverzekerde indruk achter te laten? Je gaat aan de slag met interactieve opdrachten zoals: het checken van je cv en het oefenen van netwerkgesprekken. Je krijgt informatie over hoe je je eigen netwerk kunt opbouwen.

Na deze opleidingsdag vat je alles wat je over jezelf hebt geleerd samen in een karakterschets. Vervolgens leer je hoe je deze karakterschets kunt presenteren aan netwerkcontacten en/of werkgevers. Het bewustzijn van hoe je in elkaar steekt helpt je bij het leggen van contacten richting een andere functie of werkgever. Daarnaast is het ook van waarde in je huidige werkomgeving, bijvoorbeeld bij het verdelen van taken, het communiceren met anderen, het stellen van je grenzen, het zoeken naar oplossingen en het tonen van lef en durf.

Dag zes: Presenteer jezelf zelfverzekerd 

De laatste opleidingsdag gaat over weten hoe je overkomt op anderen. Bijvoorbeeld hoe je overkomt op je familie, je vrienden, je collega’s, je werkgever enz. Je leert wat je kunt doen om dit beeld positief te beïnvloeden. Je ervaart hoe je je lichaamstaal, houding en mimiek kunt inzetten om een ander te beïnvloeden. Na deze dag leer je herkennen welk gedrag het beste past om jouw boodschap te laten landen bij je gesprekspartner(s) en kun je hierin schakelen wanneer dat nodig is. Dit komt van pas bij je netwerkcontacten, maar ook in je huidige werk-en persoonlijke omgeving.

Vervolgens ga je aan de slag met je eindpresentatie. Hoe breng je de kernboodschap over, zoals jij wilt dat dit moet overkomen. Je gaat dit oefenen in de groep en krijgt hierop feedback en ontvangt tips en tricks, van de groep en de trainers, voor je eindpresentatie.

Intervisiemomenten
Twee intervisiemomenten zijn gepland tussen de reguliere opleidingsdagen door. In kleine vaste groepen ga je aan de slag met je ontwikkelingen. Door te werken met kleine groepen kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden en kun je je kennis verdiepen en verder toepassen. Tijdens deze momenten zal geïnventariseerd worden waar je tegenaan loopt en hoe we daarin met elkaar kunnen leren. Jouw ontwikkeling en je portfolio staan centraal in deze intervisiemomenten.

Het derde intervisiemoment is aan het einde van de opleiding. Dan geef je een presentatie van je eigen ontwikkeling aan je eigen groep.

Talent Match
Talent Match is ook een onderdeel van Lef'L Up!. Je leert meer over de match tussen jouw talenten en jouw loopbaan. Wat Talent Match onderscheidt van andere onderzoeken is dat normaliter je een onderzoek enkel digitaal invult en dat hieruit een rapport verschijnt. Op basis van Talent Match wordt na het onderzoek de resultaten individueel besproken door de trainers met de kandidaat. Dit is de meerwaarde van Talent Match. De datum daarvoor wordt in overleg met de trainer bepaald. Deze gesprekken duren maximaal 1 uur.

Praktische informatie 

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €1.750,- (btw vrij, inclusief materiaal en Talent Match).

Data 2019

De Kick-off gaat plaatsvinden op donderdag 19 september 2019 van 12.00 tot 14.00 uur 

Dag 1: donderdag 26 september

Dag 2: donderdag 10 oktober

Dag 3: donderdag 31 oktober

Dag 4: donderdag 7 november

Dag 5: donderdag 28 november

Dag 6: donderdag 12 december

De 3 intervisie momenten zullen plaatsvinden op:

Eerste intervisie: donderdag 3 oktober van 10.00 tot 12.00uur 
Tweede intervisie: dinsdag 19 november van 10.00 tot 12.00uur 
Derde intervisie (incl. afsluiting met certificaat uitreiking): dinsdag 17 december van 12.00 tot ongeveer 16.00 uur 

Aanmelden


Tijden
De lesdagen zijn dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Locaties
De opleidingsdagen worden op locatie bij zes verschillende gecommitteerde organisaties gegeven. 

Contact
Mail & telefoon: verandermee@noorderlink.nl / 06-22758208

Alle medewerkers uit Noord-Nederland zijn welkom om deel te nemen aan Lef'L Up!, ongeacht of je organisatie gecommitteerd is!

Gecommitteerde organisaties
Onderstaande organisaties hebben zich gecommitteerd aan het project Lef’L Up!:

CJIB, DUO, Gemeente Assen, Gemeente Emmen, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Loopbaaninitiatief (SWNN), Noorderpoort, Rabobank, Randstad, RDW, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Univé, UWV en Waterbedrijf Groningen.

Verander Mee icoon Dit is een onderdeel van het project 'Verander mee'.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.      

                

Trainers Lef'L Up!

Kirsten Barkmeijer

Ik ben Kirsten Barkmeijer, ontwikkelaar en trainer van Lef’L Up!  Alles uit jezelf halen is wat mij drijft. Zowel in mijn werk als trainer, als voor mij persoonlijk. Ik help de mensen het onderste uit de kan te halen, maar ben zelf ook continu bezig met mijn eigen ontwikkeling. Naast mijn werkzaamheden voor Lef'L Up! ben ik trainer bij Stenden Professionals, werkzaam als docent op de Hanzehogeschool en eigenaar van Interactie Trainingen.

 trainer Lef'L Up!

Ik ben Johan Brokken, trainer en mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het programma. Mijn methode van trainen is door de deelnemers het te laten ervaren en te laten doen. Hierdoor worden deelnemers bewust van hun gedrag en leren ze actief nieuwe vaardigheden aan. Naast het verzorgen van de opleidingsdagen ben ik een echte ‘duizendpoot’. Ik ben acteur, bedrijfskundige, pedagoog, trainingsacteur, theatermaker en docent bij NHL Stenden Hogeschool.

Ervaring Lef'L Up! student

Lony Emmen

Voordat ik begon aan het Lef’L Up! opleidingsprogramma wist ik al welke elementen ik in mijn werk belangrijk vind en waar ik energie van krijg. Een stukje bewustwording dat ik met mijn loopbaan in de lift wilde stappen. Al voordat ik het Lef’L Up! programma afgerond had, heb ik de regie gepakt en heb ik een eerste vervolgstap kunnen zetten in mijn loopbaan. Deze stap heeft mij bij Noorderlink gebracht waar ik vanaf januari als projectondersteuner voor Lef’L Up! aan de slag ben gegaan. Ik krijg de kans om me verder te ontwikkelen.. voor mij was dat één van de doelen van Lef’L Up!.
Ik ben in september 2018 gestart met de associate degree HRM, mijn vervolgstap na Lef'L Up!.