Noorderlink Netwerkevent (vol)

Wie ga jij de hand schudden?

Netwerken is de manier om de arbeidsmarkt te verkennen. Het doel van netwerken is het delen van kennis, informatie en contacten. Het Noorderlink Netwerkevent helpt daarbij. Hoe leuk is het om een praatje te maken met iemand die bij een ander Noorderlink organisatie werkt en de vragen te stellen die je hebt. Nieuwe kansen komen niet aanwaaien. Daar is meer voor nodig. Heb je bijvoorbeeld scherp van welke werkzaamheden jij gelukkig wordt? Wist je dat solliciteren tegenwoordig anders gaat dan pak ‘m beet vijftien jaar geleden? Wachten tot er toevallig iets passends op je pad komt werkt niet meer. Hoe pak je zelf de regie op je loopbaan? Netwerken is een manier om de vragen die je hebt te beantwoorden en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te volgen. Met netwerken maak je contact en ga je in gesprek. Zo bouw je relaties op die je wellicht verder kunnen helpen.

Contact en verbinding tussen Noorderlink organisaties

Het Noorderlink Netwerkevent is een netwerkmoment voor medewerkers van alle bij Noorderlink aangesloten organisaties. Het netwerkevent is een initiatief van het Platform mobiliteit. In het Platform mobiliteit zitten loopbaanadviseurs uit de aangesloten organisaties van Noorderlink. Het idee achter de netwerkmiddag is dat het bijdraagt aan het op gang brengen van mobiliteit. Doel van het Noorderlink Netwerkevent is om medewerkers die werken bij de verschillende Noorderlink organisaties met elkaar in contact te brengen en kennis te laten maken met andere bij Noorderlink aangesloten organisaties.

Een gevarieerd aanbod

Onderwerpen die aan bod komen en waarmee je als bezoeker van het Noorderlink Netwerkevent aan de slag kunt zijn: werkgeluk, baanboetseren (job crafting), LinkedIn, regie nemen op je loopbaan, kledingadvies, cv-check/LinkedIn profiel-check en netwerken. Kortom allemaal onderwerpen die een raakvlak hebben met duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Van de deelnemers aan het Noorderlink Netwerkevent vragen we een actieve houding. Want door zelf actief te gaan netwerken kunnen de verbindingen tot stand komen die leiden tot het resultaat waarmee je naar huis gaat.
Een belangrijk onderdeel van het Noorderlink Netwerkevent is de bedrijvenmarkt. Hiervoor hebben zich de volgende bedrijven aangemeld: Nationale Politie, Lefier, RDW, Menzis, Noorderlink, Gemeente Groningen, Alfa college, SVB, RUG, Rabobank, Vanboeijen, Waterbedrijf Groningen, Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest en Randstad. Op de bedrijvenmarkt kunnen bijvoorbeeld vacatures, werkervaringsplaatsen (WEP) en meeloopdagen worden aangeboden. Op de bedrijvenmarkt is er volop gelegenheid om nader kennis maken met de organisaties. Wie ga jij de hand schudden?

Het programma

De middag start om 13:00 uur met een plenaire inleiding van Johannes Osinga, directeur van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties). FLOW zet zich sinds 1989 in voor de scholing en ontwikkeling van alle corporatiemedewerkers in Nederland. Duurzame inzetbaarheid is momenteel een belangrijk thema. Zijn visie: “Mensen moeten in beweging blijven en niet meer vijftien jaar op hun functie blijven zitten. Ga doen waar je goed in bent en waar je hart ligt.”

Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties helpt jou (als medewerker) je werk goed, gezond en gemotiveerd te blijven doen. FLOW maakt werk van morgen. Dit is de kernboodschap die wij verkondigen naar buiten. Maar wat betekent dit dan voor de organisatie FLOW, hoe doen we dat zelf? Wat gaat er goed en wat is lastig. Een reflectie op duurzame inzetbaarheid bij de eigen organisatie FLOW.

Na de inleiding kun je netwerken op de bedrijvenmarkt of deelnemen aan diverse netwerkactiviteiten. Ook zijn er later op de middag vier interessante workshops, waaruit je (slechts) één kunt kiezen. De workshops hebben allemaal een relatie met arbeidsmobiliteit en netwerken.

De workshops

1) Is werkgeluk een keuze?
     Door: Daniël Verrijk, adviseur personeel & organisatie Lefier
     > meer informatie

2) Zoek en vind het avontuur in je eigen baan!
     Door: Klaske de Jong en Margriet van der Galiën, Op Loopbaanavontuur
     > meer informatie

3) Ben je LinkedIN of LinkedOUT?
    Door: Guy Strijbosch, LinkedIn Strateeg
    > meer informatie

4) Welkom op de linkerbaan
     Door: Johann Freese, WorkForce Holland
     > meer informatie

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel, waar je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen.

Aanmelden

Het Noorderlink Netwerkevent is gratis en exclusief voor medewerkers die werken bij één van de bedrijven die bij Noorderlink zijn aangesloten.