Masterclass Professionele Identiteit

Ontwikkel jezelf pro-actief voor de arbeidsmarkt van morgen

Doe je in jouw werk eigenlijk nog wel wat je leuk vindt? Vraag je je wel eens af wat de toekomstbestendigheid is van jouw functie én die van jezelf als manager of senior professional? Hoe zorg je ervoor dat je jouw denkwijzen, vakkennis en skills up to date houdt en de fysieke veerkracht houdt in de steeds sneller veranderende context? We worden geacht steeds beter te worden in onze professie en tegelijkertijd wendbaar en creatief te zijn. Een uitdaging die bovendien steeds verder verlegd wordt van organisaties naar de professionals zelf. Actief werken aan de eigen professionele identiteit ontpopt zich meer en meer als de nieuwe, ultieme vorm van flexibiliteit met de arbeidsmarkt als speelveld.

In het kort

De Masterclass Professionele Identiteit sluit aan bij het programma Verander Mee en het opleidingsprogramma Lef'L' Up! van Noorderlink. De Masterclass wordt aangeboden door AOG, School of Management Groningen. We hebben de samenwerking opgezocht en daarom bieden we medewerkers, die werken bij één van de aangesloten organisaties van Noorderlink, een korting aan van 10%. Zij mogen in plaats van de korting er ook voor kiezen een seminar naar keuze bij te wonen van Academie Permanent.

Voor wie?

De Masterclass is een must voor senior professionals en managers die voorzien dat (technologische) ontwikkelingen en veranderingen in de buitenwereld impact zullen hebben op hun beroepsgroep. Je wilt proactief en doelbewust jouw professionele identiteit doorontwikkelen om een duurzame positie te verwerven op de toekomstige arbeidsmarkt.

Na de opleiding Masterclass Professionele Identiteit

  • heb je inzicht in jouw intellectuele kapitaal en weet hoe je jezelf toekomstgericht kunt ontwikkelen in jouw professie en voor de arbeidsmarkt;
  • krijg je meer grip op de werking van jouw brein - 'inside the invisible’;
  • heb je doorzicht in hoe jouw vaardigheden zich verhouden tot nieuwe 21-century skills;
  • heb je handvatten om jouw sociale kapitaal ‘slim’ te organiseren;
  • heb je een innovatieve en ondernemende houding ten aanzien van jouw professionele identiteit.

Beschrijving

Het einde van de stereotype professional

Organisaties worden meer en meer afhankelijk van medewerkers die in hun professie vooroplopen en getuigen van innovativiteit en ondernemerschap. Voor organisaties wordt het niet zozeer lastig om mensen te krijgen, maar wel om professionals toekomstbestendig te blijven ontwikkelen. De stereotype manager, advocaat, financieel of medisch specialist wordt ingewisseld voor ondernemende professionals aan de voorkant van het bedrijf. Naar het team dat agile nadenkt over mogelijkheden, klantgericht is en kansen ziet.

Neem de regie over jouw loopbaan

Als professional moet je enerzijds steeds beter en specialistischer worden in jouw vak en tegelijkertijd wendbaar en creatief zijn. Niet langer organisaties voorzien in de ontwikkeling van een beroepsgroep, maar de ontwikkeluitdaging wordt steeds verder verlegd naar jou als professional. Daar komt bij dat één organisatie of jouw huidige organisatie soms te beperkt is als speelveld om je als professional toekomstgericht te ontwikkelen.

Ontwikkel jouw professionele identiteit

In de Masterclass Professionele Identiteit onderzoek je hoe grote ontwikkelingen de vereiste kennis en competenties in jouw vakgebied zullen beïnvloeden. Krijg je helder waar jij als professional echt goed in bent en wat jouw persoonlijke toegevoegde waarde is. Zo werk je pro-actief aan jouw professionele identiteit: jouw eigen merkwaarde waarmee je een duurzame positie op de toekomstige arbeidsmarkt kunt claimen.

Programma en data

De nieuwe editie is gepland in het voorjaar van 2021. Module 1 start in maart. De precieze data volgen z.s.m. 

Module 1 | De toekomst van jouw professie en jij als professional

De meest relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw sector en professie komen aan bod. Hiermee kun je een gedegen analyse maken van de gevolgen voor de arbeidsmarkt in jouw sector en jouw (eventuele) organisatie. Zo wordt helder wat deze veranderingen betekenen voor jou als professional en welke toekomstige kennis en competenties belangrijk zijn.

Module 2 | De beste zijn en blijven

Je gaat aan de slag met een professionele zelfanalyse. Waar ben je als professional echt goed in en wat voeg je toe? Voor het creëren van een duurzame positie op de arbeidsmarkt ga je aan de slag met drie ‘sources of human capital’: jouw intellectuele kapitaal, de organisatie van jouw sociale kapitaal en het ontwikkelen van kritisch en innovatief vermogen vanuit jouw professionaliteit.

Module 3 | Jouw toekomstbestendige professionele aanbod

Aan de hand van de gemaakte opdrachten en feedback ga je je eigen positie bepalen. Want organisaties en professionals hebben elkaar, ook in de toekomst nodig. Je formuleert jouw Professional Value Propositie; dit stelt je in staat heel duidelijk aan te geven wat jouw toegevoegde waarde is voor organisaties en de arbeidsmarkt.

Een brein-assessment maakt onderdeel uit van deze Masterclass, geen psychologische test om drijfveren of IQ te bepalen, maar om meer inzicht te krijgen in hoe jouw brein werkt, hoe je omgaat met veranderingen en zicht te krijgen op in welke omgevingen jij optimaal functioneert.

Praktische informatie

De Masterclass Professionele Identiteit opgebouwd uit drie dagen. De eerste twee dagen zijn opeenvolgend. De derde dag is een verdiepingsdag die is gepland om de dynamiek van de praktijk te koppelen aan de nieuw verworven inzichten en vaardigheden.

  • Module 1 | De toekomst van jouw professie en jij als professional
  • Module 2 | De beste zijn en blijven
  • Module 3 | Jouw toekomstbestendige professionele aanbod

Locatie

Groningen

Investering

De investering voor deze Masterclass bedraagt € 2950,-. 

Als jouw organisatie lid is van Noorderlink, krijg je 10% korting (exclusief arrangement) of je mag een seminar naar keuze bijwonen van Academie Permanent.

De bedragen zijn BTW-vrij. Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn voor jou of jouw werkgever. Voor meer informatie kijk je op http://www.belastingdienst.nl/.

Certificering

Na succesvolle afronding van de Masterclasses ontvang je, namens de stichting Academische Opleidingen Groningen, een certificaat.

Aanmelden

Download hier het aanmeldformulier. Het formulier kun je digitaal invullen en vervolgens printen. Het is niet mogelijk om het ingevulde formulier op te slaan. Je kunt het formulier per post, fax of e-mail retourneren. Onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden staan op de achterzijde van het formulier.

Docenten

De programmaleiding van de Masterclass Professionele Identiteit is in handen van dr. Hans Junggeburt, kerndocent HR-Strateeg.

Hans Junggeburt is arbeidssocioloog en voormalig hoogleraar Nieuwe Arbeidsrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is hij directeur van zijn eigen (HR)consultancy organisatie (JCS) en adviseert hij grote, internationale bedrijven over hun HR-beleid.